03 mar 2021 klocka 13.00 - 16.00

INSTÄLLT! Gemensamma grunder för samverkan och ledning-fördjupning

Krisberedskap - Logotyp - Kurskatalog 2021-våren

Kursen är framflyttad till ett senare datum. Den genomförs inte den 3 mars.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. En utbildning för aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap.

Bakgrund

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar ska bidra till en ökad förmåga att hantera samhällsstörningar i Sverige. Syftet är att ge vägledning till aktörer för att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning. Aktörer ska lättare kunna agera tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt och effektivare utnyttja samhällets resurser.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå. Exempelvis beredskapssamordnare, stabschefer, samverkanspersonal.

Syfte

  • Fördjupa kunskapen om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar inklusive rådande regelverk för att kunna bidra till inriktning och samordning i samband med samhällsstörningar.
  • Fördjupa kunskapen om olika aktörers roller, ansvar och mandat för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.
  • Fördjupa kunskapen om de aktörsgemensamma formerna för inriktning och samordning vid samhällsstörningar för att kunna bidra till inriktning och samordning vid en samhällsstörning.

Förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha kunskap om vilka uppgifter och ansvarsförhållanden som råder inom din egen organisation/myndighet i förhållande till samhällsskydd och beredskap.

Kursledare: MSB.

VAR:
Distans.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 jan 2021

Kontakt