15 apr 2021 klocka 09.00 - 16.00

Informationsdelning och lägesbild

Krisberedskap - Logotyp - Kurskatalog 2021-våren

Välkommen till en utbildning med syfte att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt att utveckla deltagarens färdigheter att sammanställa lägesbilder.

Bakgrund

Under hanteringen av en samhällsstörning är informationsdelning och framställandet av lägesbilder centralt för hur vi lyckas med vårt uppdrag. Denna utbildning syftar därför till att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt utveckla deltagarens kunskaper och färdigheter att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå.

Kunskapsmål

  • Beskriva förutsättningar och arbetssätt för att dela information i syfte att skapa och dela lägesbilder
  • Redogöra för olika arbetssätt för att skapa och dokumentera lägesbilder
  • Beskriva olika analysmodeller för lägesbilder
  • Utveckla färdighet att sammanställa lägesbilder och samlade lägesbilder

Förkunskapskrav

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll bör du ha grundläggande kunskaper om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar, aktörers roller och ansvar, aktörsgemensamma former och kriskommunikation. Antingen via att du deltagit i länsstyrelsens utbildning Gemensamma grunder för samverkan och ledning (3 mars 2021) eller att du förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

VAR:
Distans via Skype.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt