14- 28 jan 2021 klocka 09.30 - 16.00

Kurs i traumamedveten omsorg

Trauma

Länsstyrelsen bjuder in till en två heldagars kurs i trauma medveten omsorg. Fördjupad kunskap och konkreta tips och verktyg i hur man möter vuxna nyanlända och asylsökande som lider av psykisk ohälsa.

Utbildningen innehåller följande:

  • Teoretisk undervisning i traumaförståelse.
  • Teoretisk undervisning om de beteendemässiga och emotionella svårigheter som unga och vuxna kan utveckla efter att ha varit utsatta för potentiellt traumatiserade händelser.
  • Kunskap om hur vuxna, genom förhållningsättet trauma medveten omsorg, kan öka sin förståelse för att på bästa sätt bemöta möta unga och vuxna som varit med om potentiellt traumatiserade händelser; och
  • Utbildning i praktiska färdigheter utifrån de tre grundläggande behoven i TMO; upplevd trygghet, tillitsfulla relationer och goda coping-strategier.

Målgrupp

  • Flyktinghandläggare
  • Socialsekreterare
  • Lärare
  • Andra yrkesverksamma som möter vuxna nyanlända och asylsökande i sitt arbete.

Plats och datum

Utbildningen pågår under två dagar, den 14 och 28 januari 2021, och äger rum via Skype.

Anmälan

Du anmäler dig i genom formuläret nedan och avser deltagande både den 14 och 28 januari 2021. Observera att antalet deltagare är begränsat till 35 deltagare över Skype.

Sista anmälninsgdag är den 12 januari 2021.

VAR:
Via Skype.
KOSTNAD:
Ingen kostnad. Dock en avgift på 350 kronor i fall du anmäler dig och inte närvarar, utan att meddela oss senast den 9 januari.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt