21- 28 jan 2021 klocka 09.00 - 16.00

Ull som affärsidé – Att skriva en affärsplan

Person skriver på en bärbar dator

Den här digitala kursen riktar sig till dig som småföretagare eller som vill starta ett eget företag där ullen har en central roll i din verksamhet. Du lär dig att skapa och arbeta med en affärsplan.

En affärsplan kan liknas vid en byggritning, en karta på hur en företagare på bästa sätt kan nå framgång med sitt företag. Att inte ha någon form av plan är samma sak som att bygga ett hus utan ritning, du blir säkert klar men det kan ta längre tid och bygget blir med största sannolikhet ostadigt. – Viljalysa

Att upprätta och konkretisera en affärsplan är ett viktigt steg för dig som driver ett eget företag för att i längden spara både tid och pengar. Affärsplanen är ett verktyg för dig att tänka långsiktigt och att utvecklas strategiskt. Det kan också hjälpa dig med din egen motivation och fokus.

Under två dagar kommer vi att blanda korta teoripass med diskussioner och eget arbete. Du som deltar kommer att fylla i affärsplanens olika delar i portioner under dagarna. Målet är att du under utbildningen ska skriva färdigt din affärsplan.

Din affärsplan kommer innehålla:

  • Vision
  • Affärsidé
  • Kortsiktiga och långsiktiga mål
  • Värdegrund
  • Erbjudandet och kunder
  • Omvärld, konkurrenter och samverkansparter
  • Marknad/försäljning/prissättning
  • Ekonomi – nuläge och budget

Observera att kursen är två dagar och deltagande krävs på båda dagarna för att fullfölja kursen.

Datum: 21 januari och 28 januari, 2021. Denna kurs omfattar två kursdagar. Som kursdeltagare behöver du delta vid båda dagarna.

Tid: Kl. 9:00 - 16:00. Lunchpaus kl. 12:00 - 13:00 samt flera korta pauser under dagarna.

Målgrupp: För dig som driver eller vill starta ett eget företag kring ull. Företag verksamma i Uppsala län har förtur till platserna men du är välkommen med anmälan om du är verksam utanför länet. Du får besked om du inte får en plats

Antal kursplatser: 12.

Anmälan: Senast 14 januari 2021. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 19 januari 2021.

EU logotyp.
VAR:
Digitalt,
KOSTNAD:
Kursen kostar 500 kr + moms per deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt