01 dec 2020 klocka 12.45 - 15.30

Våldsförebyggande träff med fokus på pornografins inverkan på barn och unga

Barn som leker

Välkommen till en digital träff med tema våldsförebyggande arbete med fokus på barn och unga, där frågan om pornografi och maskulinitet kommer att lyftas!

Den digitala träffen har tema våldsförebyggande arbete, med fokus på barn och unga. Frågan om pornografi och maskulinitet kommer att lyftas särskilt.

Träffen tar upp frågor som Råd för social hållbarhet löpande arbetar med och som rör hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi kommer specifikt att ta upp våldsförebyggande arbete i skolan där fokus ligger på skadliga och begränsande normer för maskulinitet.

Läs mer om Råd för social hållbarhet

Träffens tema har en specifik koppling till våldsförebyggande arbete i skolan där fokus ligger på skadliga och begränsande normer för maskulinitet.

Syftet med träffen är att informera och sprida kunskap och att främja samverkan mellan olika aktörer i länet. Dagen bjuder på tre kortare föreläsningar kopplat till temat med efterföljande frågestund.

Målgrupp: Personer som på något sätt arbetar med jämställdhetsintegrering och frågor gällande mäns våld mot kvinnor samt personer som dagligen möter barn och unga i sitt arbete.

Program

12:45 Uppkoppling och incheckning.

13:00 Länsstyrelsen hälsar välkomna och inleder.

13:10 Barnombudsmannen.

  • Kim Ringmar Sylwander från barnombudsmannen informerar om det regeringsuppdrag som de blivit tilldelade att utifrån barnkonventionen kartlägga befintlig kunskap från såväl forskning som från aktörer som möter barn och unga om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi och hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer.

13:40 Elin Gahm, Mottagningen för unga män i Uppsala.

  • Elin Gahn arbetar som läkare på mottagningen för unga män i Uppsala och kommer att prata om vad forskningsstudierna säger om pornografi och vikten av hur den definieras, samt dela med sig av hennes erfarenheter som läkare på en mansmottagning kopplat till det övergripande temat.

14:10 Paus.

14:20 Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger, RFSU

  • Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger arbetar som sexualupplysare på RFSU och kommer att prata om sexualupplysning som en källa till kunskap och ett våldsförebyggande element genom att förespråka samspel, ärlig kommunikation och ömsesidighet.

15:20 Länsstyrelsen avslutar.

15:30 Slut.

Presentationer från föreläsningarna

Filmer

VAR:
Digitalt, en länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt