02 dec 2020 klocka 08.45 - 12.00

Digitalt samverkans- och kunskapsforum för personliga ombud inom fem län

Foto av Demeter Attila från Pexels

Foto av Demeter Attila från Pexels.

Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län bjuder in till ett digitalt gemensamt forum för länens personliga ombud.

Syfte och innehåll

Dagen syftar till kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte för er som arbetar inom verksamhet med personligt ombud. Under dagen varvas inspel från externa föreläsare med samtal utifrån era egna erfarenheter och kunskaper. Under eventet kommer vi fånga upp hur målgruppen för personligt ombud har påverkats av pandemin och lyfta både utmaningar och goda exempel i arbetet.

Vi kommer också att ta del av hur en familjevåldsenhet arbetar mot våld i nära relationer. Vad som är viktigt att tänka på rent generellt men också hur vi kan tänka under pandemin där personer kan bli än mer isolerade.

Målgrupp

Personliga ombud och ansvariga verksamhetschefer.

Deltagande

Som en försiktighetsåtgärd på grund av covid-19 blir insatsen digital. Varje deltagare bör sitta vid egen dator. Det underlättar också deltagandet i gruppdiskussionen så alla kan delta på lika villkor.

Program

08.45 Teknisk incheckning.

09.00 Välkomna och inledning av Länsstyrelserna.

09.15 Våld i nära relationer - En föreläsning om både vuxna och barns situation när det gäller att leva med våldet och hur vi kan stötta på bästa sätt.

Sabina Gómez Jansson är enhetschef på Familjevåldsenheten, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Karlstads kommun.

10.00 Paus.

10.15 Covid-19 pandemin och psykisk ohälsa – Folkhälsomyndigheten.

11.00 Workshop och erfarenhetsutbyte. (mindre grupper)

11.45 Summering i storgrupp.

12.00 Slut

Kontaktpersoner

Klas Herrmansson, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Anne-Louise Gjuse, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Anna Haid, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Isabel Persson, Länsstyrelsen i Värmlands län.

Ellen Bäckman, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

VAR:
Alla som anmält sig kommer att få en länk till mötet. Mötet kommer att hållas via Skype.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt