13 nov 2020 klocka 11.00 - 12.00

Signering av hållbarhetslöften 2020

Logotyp

Länsstyrelsen Uppsala län välkomnar alla aktörer som valt att anta ett hållbarhetslöfte 2020 till en digital ”Avspark för nya hållbarhetslöften” som ersätter en fysisk ceremoni.

För att begränsa spridningen av covid-19 följer länsstyrelsen Folkhälsomyndighetens råd vilket innebär att årets signering av hållbarhetslöften inte kommer att ske vid en ceremoni på Uppsala slott. Löftesceremonin ersätts av det digitala forumet ”Avspark för nya hållbarhetslöften” den 13 november.

Digital avspark för nya hållbarhetslöften

Årets hållbarhetslöften antas av stor bredd av aktörer med spännande och viktiga åtaganden som kommer stärka den biologiska mångfalden i länet. Vi välkomnar även de nya aktörer som ansluter sig till åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Under avsparken presenteras samtliga löftesaktörer och spännvidden i årets löften. Det bjuds på inspirationsföredrag och vi blickar framåt i det gemensamma åtgärdsarbetet i länet.

Avsparken genomförs digitalt fredag 13 november kl. 11.00. För att delta ansluter du dig via möteslänk nedan.

Anslut till digital avspark för nya hållbarhetslöften 2020 via Skype Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen anmälan krävs.

För att ge möjlighet till medial uppmärksamhet även för årets hållbarhetslöften kommer en symbolisk hållbarhetsceremoni med tre inbjudna löftesaktörer att genomföras utomhus vid Uppsala slott den 13 november kl. 13.00.

Signering av hållbarhetslöften 2020

Hållbarhetslöften signeras av landshövdingen samt representanter från respektive aktör. Årets hållbarhetslöften kommer att skickas ut för signering via post. Signerat löfte återsänds till länsstyrelsen för publicering på länsstyrelsen webbplats.

Löftesaktörer välkomnas till Uppsala slott 19 maj 2021

För att uppmärksamma aktörer som antagit regionala hållbarhetslöften 2020 för biologisk mångfald respektive minskad klimatpåverkan kommer dessa att bjudas in till en sammankomst med lunch på Uppsala slott den 19 maj 2021. I samband med detta uppmärksammar vi också internationella dagen för biologisk mångfald (22 maj). Syftet är att inspirera och diskutera åtgärdsarbete i länet inom biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan – två viktiga samhällsutmaningar. Inbjudan till mötet kommer att skickas ut i vår.

Med vänlig hälsning

Nmnateckning Göran Enander

Göran Enander
Landshövding

Det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är en viktig del i arbetet för att efterleva FN:s konvention om biologisk mångfald, vars syfte är att bevara biologisk mångfald och hållbart nyttja naturens resurser. Genom hållbarhetslöften och konkret åtgärdsarbete höjer vi gemensamt ambitionsnivån i arbetet med att bevara och stärka biologisk mångfald i länet. På detta sätt ökar vi takten i att vidta åtgärder som leder till hållbara ekosystem och bidrar till att nå de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Globla miljömål
VAR:
Digitalt via Skype. Se länk längre upp på sidan.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Vid frågor rörande hållbarhetslöften