23 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Vattendragsvandring 23 oktober 2020

Vattendragsvandring

Aktiviteten är inställd på grund av för få anmälda. Välkommen till vattenvandring om hur Lillån (Fjärdhundra) mår och som tillhör Örsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet att få samtala om de olika faktorer som påverkar vattenkvaliteten i ån och vilken roll jordbruket har.

Dagens tema är

Hur kan vi minska förlusterna av fosfor och kväve från jordbruksmark och samtidigt öka produktionen, i linje med livsmedelsstrategin?

Lillån ligger i Örsundaåns avrinningsområde och är en näringsrik å som rinner upp i Strandsjön strax söder om Järlåsa och som mynnar i Alsta sjö. På vägen från Strandsjön till Alsta sjö passerar ån en hel del jordbruksmark. I ån finns flera dammar, där de två nedersta utgör vandringshinder för fisk. Ån har måttlig ekologisk status med betydande påverkan av förorenade områden, jordbruk, enskilda avlopp och olika hydromorfologisk påverkan i form av dammar, rensning och uträtning.

Under dagen kommer experten ge oss fördjupade kunskap om hur på bästa sätt kan kontrollera förlusten av näringsämnena som i sin tur hamnar i vattendrag.

Vandringen börjar med en kort presentation av motiven till att varför det behövs diskutera om vatten statusen jus på Lillån. En rundvandring med Frida Hermansson från konsultföretagen Water Rivival System (WRS).

Ta med egen fika.

Plats: Simtuna kyrka. Observera att platsen har ändrats!

Logotyper, Länsstyrelsen, EU och greppa näringen.
Lototyp LEVA
VAR:
Simtuna kyrka
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 okt 2020

Anmäl dig - Aktiviteten inställd

Kontakt