22 okt 2020 klocka 14.30 - 17.00

Digitalt möte med partnerskapet för landsbygdsutveckling i Uppsala län

Länsstyrelsens logotyp

Vad händer nu, under övergångsåren 2021 och 2022 och i nästa programperiod?

Inbjudan till mötet med Skype-länk och information är utskickat till deltagarna i partnerskapets nätverk. Ingen anmälan från denna sida. Kontakta Karin Svanäng vid frågor, kontkatuppgifter längst ned på sidan.

Program för partnerskapsmötet den 22 oktober kl. 14:30-17.00. Mötet är digitalt och sker via Skype.

Program

14:30 – 14:35 Inledning Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:35 – 14:50 Vad har hänt hittills och var är vi nu i programmen? Enhetschef Maria Axelsson, Länsstyrelsen Uppsala län

14:50 – 15:30 Information om övergångsåren 2021 och 2022 samt kommande landsbygdsprogram (CAP) Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen Uppsala län Senior ämnesexpert Ulrika Geber, Länsstyrelsen Stockholms län

15:30 – 15:45 Paus

15:45 – 16:25 Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län (remissversion) Processledare RUS Henrik Andreasson/Pär Westring, Region Uppsala

16:25 – 16:50 Vilka övriga EU-program är aktuella för Uppsala län? Utvecklingsstrateg Andy Metcalfe, Region Uppsala

16:50 – 17:00 Avslut och information om kommande partnerskapsmöten.

EU logotyp, Jordbruksfonden.

Dokument från mötet

VAR:
Digitalt möte via Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt