12 nov 2020 klocka 09.00 - 11.30

Webbinarium om ­tätortsnära natur i Uppsala län

Tätortsnära natur

Var är ditt närmsta grönområde? Enligt SCB hade hela länets befolkning, år 2015, tillgång till grönområden inom 500 meter från bostaden. Andelen som hade ett grönområde inom 200 meter från sin bostad var 94%. Samtidigt har det i arbetet med den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur identifierats att flera av länets tätorter saknar skyddad tätortsnära natur.

På det här webbinariet får du ta del av statistik från SCB om grönområden i länet, veta mer om hur några kommuner arbetar med anläggningar för friluftsliv och rekreation i tätortsnära områden samt deras undersökningar av vilka grönområden som är viktiga för skolor och förskolor. Det kommer också att ges tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Webbinariet är via skype den 12 november kl. 09.00 - 11.30.

Programmet för dagen meddelas senare.

Sista dag för anmälan är den 5 november. Skype-länk kommer att skickas ut dagen innan seminariet.

Välkommen!

Program

9.00 – 9.05 Välkommen!

9.05 – 9.25 Hur gröna är våra tätorter – statistik om grönområden från SCB, Stefan Svanström, GIS-expert och utredare SCB.

9.25 – 9.45 Hur används naturen i Uppsala stad av skolor och förskolor?
Kajsa Molander, Upplandsstiftelsen och Uppsala naturskola.
Camilla Andersson, miljösakkunnig Östhammars kommun om kommunens arbete med att kartlägga skolskogar.

9.45 – 10.00 Tillgängliggöra tätortsnära natur - goda exempel från Håbo kommun, Anette Wass, kommunekolog.

10.00 – 10.20 PAUS.

10.20 – 10.35 Friluftsplan för Östhammars kommun, Peter Bender, hälsoutvecklare Östhammars kommun.

10.35 – 10.40 Introduktion an workshop.

10.40 – 11.20 Gruppdiskussioner i olika ”skype-rum”. Två olika teman som deltagarna får välja mellan i förväg.

  1. Friluftsplaner, Ulrika Karlsson, NV deltar.
  2. Samverkan för aktiviteter och åtgärder i tätortsnära natur.

11.20 – 11.30 Summering av dagens diskussioner.

VAR:
Länk via Skype.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt