13 okt 2020 klocka 10.00 - 14.00

Statliga investeringsstöd för byggande av bostäder

Nybygge

Planerar du för att bygga bostäder, och undrar om det är möjligt att söka ett statligt investeringsstöd för just ditt projekt? Då kan vi hälsa dig varmt välkommen till ett digitalt informationsmöte via Skype, om två av de statliga investeringsstöden som länsstyrelsen handlägger, nämligen stöd till hyresbostäder och bostäder för studerande (HYS) samt stöd till bostäder för äldre (ÄBO).

Program

10.00 - 11.30 Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande (HYS).

11.30 - 12.30 Lunch.

12.30 - 14.00 Stöd till bostäder för äldre (ÄBO).

Under båda passen kommer vi att fokusera på att förmedla information, men det kommer även att till viss del vara möjligt att ställa frågor via chatten. De frågor vi eventuellt inte hinner besvara under själva informationstillfället kommer vi att sammanställa och besvara vid ett senare tillfälle.

Inbjudan har meddelats till berörda via e-post. Om du inte fått en inbjudan eller är intresserad i övrigt, kontakta Hanna Westerholm. Konktaktuppgifter nedan.

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt