23 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Lokal och regional mobilisering för ett stärkt hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete

Unga män som tar droger

På temat unga och narkotikaprevention har många aktörer i länet efterfrågat stöd, erfarenhetsutbyte, kunskapshöjande inslag och samverkan. Därför bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län, Polismyndigheten och Uppsala universitet/U-fold i samverkan med det ANDTLS-förebyggande nätverket, in till denna dag.

Innehåll

Polisen kommer att ge en aktuell lägesbild av narkotikautvecklingen och dess koppling till organiserad brottslighet. Ni kommer att få ta del av goda exempel från andra kommuner, höra vad länets barn och unga tänker kring cannabis och vad säger forskningen.

Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport sammanfattat kunskapsläget om cannabis vad gäller användning, hälsoeffekter, förebyggande arbete och nationell policy. Vikten av att stärka struktur och samverkan för det narkotikaförebyggande arbetet utifrån lokala behov är också ett av flera åtgärdsförslag som Folkhälsomyndigheten lämnade in till regeringen i maj.

Syftet med dagen är att alla aktörer ska få en stärkt lokal och regional mobilisering mot narkotika och med ett särskilt fokus på den vanligaste ungdomsdrogen cannabis. En förhoppning är att ni deltagare ska få mer kunskap, inspiration och en stärkt samverkan mellan nyckelfunktioner i hela Uppsala län. Dagen ska ha lika mycket fokus på kunskap som dialog och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Lokala ANDT-samordnare och kontaktpersoner, kommun- och områdespoliser i Uppsala läns polisområde, några nyckelfunktioner till per kommun, inom Region Uppsala och i det lokala arbetet, Deltagarna på fördjupningsutbildningen i cannabis - kunskap, reflexion och prevention.

Deltagande

  • Som en försiktighetsåtgärd på grund av covid-19 blir insatsen digital.
  • Alla som anmält sig kommer att få en länk till mötet.
  • Antalet deltagare är begränsat till 60 personer.

Länk till att ansluta till mötet

Anslut till Skype mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

Lokal och regional mobilisering mot narkotika - vad behöver stärkas?

8.30. Teknisk incheckning.

9.00. Inledning - Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län

9.10. Nytt från barn och Unga och cannabis, Carina Hesse Bolin, verksamhetschef, Hälsoäventyret i Uppsala län

9.20. Aktuell lägesbild av narkotikautvecklingen och dess koppling till organiserad brottslighet, Anders Nilsson, GLE, Polisen

9.35. Vad behöver stärkas enligt forskningen och vilken kunskap behöver nå ut? Fred Nyberg, seniorprofessor, U-fold Uppsala universitet

10.00. Smågruppsdiskussion 1.
Tema:
Lokal och regional mobilisering mot narkotika - vad behöver stärkas

  • Presentation av deltagarna.
  • Lokal och regional mobilisering mot narkotika - vad behöver stärkas?
  • Vad vet vi om vår egen kommuns utvecklingsbehov?

10.30 Paus.

10.40 Presentation av resultat från smågrupper i storgrupp.

Den typiske narkotikaanvändaren – finns den?

11.00 (Film, öppnas i nytt fönster/flik, 14.27 minuter)

Narkotikaanvändning och misstankar om bruk – utifrån kön och socioekonomi,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Jon Lundgren, Brottsförebyggande rådet.

11.15 (Film, öppnas i nytt fönster/flik, 12.01 minuter)

Unga tjejer och Cannabis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Mattias Gullberg , Göteborgs Universitet.

Läs rapporten efter att du tittat på filerma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF, öppnas i nytt fönster/flik)

11.40 Smågruppsdiskussion 2.
Den typiske narkotikaanvändaren – finns den? Hur arbetar vi för att upptäcka och ge likvärdigt stöd till alla?

12.10 - 12.50 Lunchpaus

Hur får vi till ett effektivt lokalt och regionalt förebyggande arbete och samverkan?

12.50 Cannabisanvändning kan förebyggas genom ett brett folkhälsoarbete, Helena Löfgren och Mimmi Eriksson Tinghög, Folkhälsomyndigheten.

13.35 Danderyd lyssnar - en av flera metoder i Daneryds kommuns narkotikaprevention, Jonas Jonsson ANDT-samordnare Danderyds kommun.

13.55 Varför leta narkotika i avloppen? Johnny Gustafsson drogsamordnare Gävle kommun och avslutande reflektion från Enköping och Håbo kommuner/polisområden.

14.15 Polisens skolstrategi, Lisa Sannervik, kommunpolis Uppsala och Knivsta polisområde.

14.25 Ungdomsteamets arbete mot cannabis.

14.35 Uppsala kommuns samverkan för en narkotikafri skola, Sophie Jonneryd, strateg Uppsala kommun.

14.45 Paus hämta egen fika och titta på Uppsala kommuns film.

Uppsala kommun film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster/flik, 5.30 minuter)

15.00 Smågruppsdiskussion 3
Tema: Hur får vi till ett effektivt lokalt och regionalt förebyggande arbete och samverkan?

15.30 Presentation av resultat från smågrupper i storgrupp.

16.00 Slut.

VAR:
Digitalt - via länk och film.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt