05 sep 2020 klocka 10.00 - 14.00

Fältdag demonstrations­odlingar (5 sept)

Blommande växter (liljor eller liknande)

Kan du använda perenner som livsmedel, kolinlagring, minskat näringsläckage, biologisk mångfald och krisberedskap? Tema 5 september: Perenna plantor, design för att få det att fungera, att odla och skörda.

Välkommen till en fältdag om demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) som kan användas till livsmedel. Du träffar experter, kollegor och innovatörerna Kjell och Ylva Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Datum: 5 september 2020, kl. 10:00 – 14:00 (inklusive fika som projektet står för)

Dagens tema är bland annat: Perenna plantor, design för att få det att fungera, att odla och skörda

Ta gärna med fältstol/sittunderlag

Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma (karta med vägbeskrivning) Länk till annan webbplats.

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling:

  • med fler än 150 olika perenner, kända och mindre kända, till livsmedel
  • en liten våtmark med ett tiotal perenner som kan användas till livsmedel
  • en mindre designad och maskinfri skogsträdgård
  • en alléodling på ett hektar i agroforestry
  • SLU har mycket små odlingar av perenn spannmål under växtförädling

Besöket börjar med en presentation av motiven till testodlingarna. En rundvandring med trädgårdsmästaren och experten Martin Gustafsson som bor i Stjärnsund. Han har under flera år jobbat på Botaniska trädgården i Uppsala. Därefter kommer vi ha en fördjupande diskussion om ovanstående tema och fika.

Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.

OBS! Maximalt antal deltagare 10 personer.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 1 september 2020.

Gemensamma logotyper
VAR:
Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt