17 sep 2020 klocka 16.00 - 22.00

Fältdag demonstrations­odlingar (17 sept)

Blommande växter (liljor eller liknande)

Kan du använda perenner som livsmedel, kolinlagring, minskat näringsläckage, biologisk mångfald och krisberedskap? Tema 17 september: kolinbindning, växtnäring och effekter som stärker ekologin (biologisk mångfald).

Välkommen till en fältdag om demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) som kan användas till livsmedel. Du träffar experter, kollegor och innovatörerna Kjell och Ylva Sjelin. Du ges möjlighet att samtala och diskutera aktuella frågor.

Datum: 17 september 2020, kl. 16:00 – 20:00 (inklusive fika som projektet står för)

Dagens tema är bland annat: Demonstrationsodlingar av perenner (träd, buskar och örter) som kan användas till livsmedel, kolinbindning, växtnäring och effekter som stärker ekologin (biologisk mångfald)

Ta gärna med fältstol/sittunderlag

Plats: Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma (karta med vägbeskrivning) Länk till annan webbplats.

På gården Hånsta Östergärde väster om Vattholma finns en demonstrationsodling:

  • med fler än 150 olika perenner, kända och mindre kända, till livsmedel
  • en liten våtmark med ett tiotal perenner som kan användas till livsmedel
  • en mindre designad och maskinfri skogsträdgård
  • en alléodling på ett hektar i agroforestry
  • SLU har mycket små odlingar av perenn spannmål under växtförädling

Besöket börjar med en presentation av motiven till testodlingarna. Därefter sker en rundvandring med författaren och experten Philip Weiss, som driver Hälsingbo Skogsträdgård HB. Professor Thomas Kätterer kommer att ta upp kolinlagring och växtnäringsfrågor.

Dagen arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.

OBS! Maximalt antal deltagare 10 personer.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 13 september 2020.

Gemensamma logotyper
VAR:
Hånsta Östergärde väster om Vattholma, Hånsta 74, Vattholma
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt