09 sep 2020 klocka 13.00 - 16.00

Fältkurs om biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet

Åkerholmar Boglösa

Åkerholmar, Boglösa. Foto: Petter Haldén.

Hur avgör man om ett dike eller ett odlingsröse är biotopskyddat eller inte? Under kursen tittar vi på biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet.

Under kursen kommer vi att diskutera flera aspekter av biotopskyddade miljöer. Hur underhåller man ett biotopskyddat dike? Får man lägga stenar på ett odlingsröse? Är det okej att placera kasserade ensilagebalar på åkerholmar för att ge humlorna boplatser? Vilka arter finns på åkerholmar, i odlingsrösen, diken och småvatten? Hur känner man igen dem?

Medverkar gör Gabriel Bernhardsson, handläggare Länsstyrelsen i Uppsala Län, Line Strand, växtodlingsrådgivare HS Konsult, Tobias Neselius, vattenrådgivare HS Konsult och Petter Haldén, naturvårdsrådgivare HS Konsult.

Målgrupp

Primärt lantbruksföretagare, intresserad allmänhet i mån av plats.

Kontaktperson

Petter Haldén, petter.halden@hush.se, 0703-38 55 58

Övrig information

Hela kursen kommer att genomföras utomhus med hänsyn till rådande pandemi. Vi uppmuntrar våra kursdeltagare att ta med eget fika och något att sitta på om så önskas. Vi håller avstånd till varandra, stannar hemma om vi har sjukdomssymptom, hälsar inte på varandra fysiskt samt nyser eller hostar i armvecket.

VAR:
Källingby gård, Källingby 93, 740 12 Knutby
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri och finansieras med medel från EU och svenska staten gemensamt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt