15 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Forskarna på slottet

Forskarna på slottet

Länsstyrelsen i Uppsala län välkomnar dig till ett digitalt arrangemang för att under en förmiddag ta del av föreläsningar och diskussion på temat Naturens effekter på hälsan.

Detta ämne är särskilt aktuellt med anledning av rådande läge och covid-19, där också en större mängd människor vistas i naturen.

Program

8.45 – 8.59 Uppkoppling för deltagare

9.00 Inledning: Landshövding Göran Enander

Moderator för samtalet är Martina Dernroth, handläggare vid enheten för landsbygdsutveckling och samordnare för friluftsuppdraget vid länsstyrelsen i Uppsala län.

9.10 Terry Hartig: Stress och återhämtning, stad och natur

Terry Hartig är professor i miljöpsykologi vid psykologiska institutionen och institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. I sin forskning har Hartig fokuserat på restorativa miljöer, såsom skogen, i vilka man kan återhämta sig relativt snabbt från den stress och mental uttröttning som vanligtvis uppstår i livet. Terry har sin doktorsexamen i social ekologi från University of California, Irvine, och genomförde sedan sin post-doc inom social epidemiologi vid UC Berkeley innan han kom till Uppsala universitet 1996.

9.40 Marcus Hedblom: Den tätortsnära skogens betydelse för hälsan

Marcus Hedblom är docent i biologi och lektor i hållbar landskapsskötsel vid institutionen för stad och land, SLU i Uppsala. Det senaste decenniet har Marcus forskning varit av tvärvetenskaplig karaktär med fokus på ekosystemtjänster, hållbar landskapsförvaltning samt på vad sätt människor påverkas av naturen. Titeln på ett av hans forskningsprojekt är Skogens förmåga att reducera stress - betydelsen av skogstyp, fågelsång, lukt och biologisk mångfald. Hedblom tog sin doktorsexamen i landskapsekologi 2007 och genomförde sedan sin post-doc vid Göteborgs universitet 2010–2011.

10.10 Paus

10.25 Kajsa Mickelsson och Suzanne Nilsson: Friluftsliv och folkhälsa

Kajsa Mickelsson och Suzanne Nilsson är utredare vid Folkhälsomyndigheten som har samordningsansvar för Friluftlivspolitikens mål nio om friluftsliv för god hälsa. Några av utmaningarna för folkhälsan är den psykiska ohälsan, stillasittandet samt övervikt/fetma. Friluftslivet som en hälsofrämjande arena kan utgöra en viktig resurs för att möta dessa utmaningar. Under seminariet diskuterar vi hur samhället kan skapa förutsättningar för friluftsliv. Vi uppmärksammar också att antalet besökare i naturen har ökat till följd av covid-19, och resonerar kring naturens betydelse för fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och återhämtning.

11.05 Diskussion

11.35 Avslutning: Göran Enander

11.40 Anna Rauschenbach och Stina Gulliksson på Vardagslugn: Introduktion till Skogbad (frivilligt)

Vardagslugn berättar om sin verksamhet som har fokus på stresshantering och återhämtning i naturen och ger en bakgrund till begreppet skogbad där användandet av våra sinnen har en betydande roll. Deltagarna kommer även att få en länk till ett inspelat prova-på- skogsbad som kan användas när man vistas i naturen. Vardagslugn erbjuder kurser och föreläsningar för privatpersoner, kommuner, myndigheter, organisationer och företag. Strävan är att alla som har behov av återhämtning ska erbjudas möjlighet till stresshantering i naturen.

Stina är beteendevetare med inriktning arbets- och organisationspsykologi samt hälsopsykologi. Stina har även varit verksam som ledare inom Friluftsfrämjandet. Anna är utbildad stress- och avspänningspedagog och mindfulnessinstruktör. Hon har även studerat trädgårdsterapi på SLU i Alnarp.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet. Det digitala arrangemanget den 15 september är det åttonde i ordningen och förhoppningen är att forumet ska fortsätta bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet.

VAR:
Via Skype. En länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig. Platserna kommer att vara begränsade för att skapa ett så bra digitalt fungerande forum som möjligt.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt