02 dec 2020 klocka 13.00 - 15.45

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – stärkt stöd till barn som anhöriga i familjer med missbruk och beroende, 2 december

Familjeorienterat arbetssätt

Tre kunskapstillfällen med föreläsare har filmats och erbjuds digitalt. Här visas det tredje tillfället med efterföljande dialogforum med föreläsarna samt erfarenhetsutbyte.

När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten och andra aktörer i barns närhet behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i insatser och utredningar. Missbruket kan handla om ett kemiskt beroende med alkohol eller andra droger men även om att föräldern har ett problematiskt spel om pengar.

Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter intern samordning mellan verksamheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med missbruk.

Barnet har enligt barnkonvention rätt att få sina intressen bedömda och satta i främsta rummet.

Syftet med denna dag är att uppmärksamma:

 • barns behov när minst en förälder eller annan vuxen i familjen har missbruk/beroende
 • behovet av stöd i föräldraskapet vid missbruk/beroende
 • samlade behov i familjen för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer vid missbruk/beroende

Målgrupp

Socialtjänsten och andra aktörer i barns närhet i Uppsala läns kommuner och inom Region Uppsala.

Anmälan

Du anmäler dig längst ned på sidan. När du har anmält dig, kommer du kunna delta i forumet, som även innebär möjlighet till diskussion och att ställa frågor. Du deltar via en länk som skickas ut separat via e-post.

Upplägg

13.00 Film med kunskap (länk till filmen finns här från och med aktuellt datum)
14.30 Teknisk incheckning/paus
15.00 Efterföljande chatt för frågor till föreläsarna samt erfarenhetsutbyte och reflektioner (länkar till chatten finns i programmet nedan från och med aktuellt datum)
15.45 Avslut

Fullständigt program för respektive tillfälle hittar du under "Program" nedan.

Om de tre kunskapstillfällena

Du kan välja att se filmerna tillsammans med andra aktörer i Uppsala län på tre särskilda lanseringsdatum med ett efterföljande dialogforum med föreläsarna. Eller så kan du se filmerna när det passar dig bäst.

Varje block har medföljande diskussionsfrågor som du kan använda på din arbetsplats för att ytterligare kunna stärka detta arbete på din egen arbetsplats, i samverkan eller för dig som professionell.

Dokument med diskussionsfrågor Pdf, 170.5 kB.

Efter den 2 december kan du ta del av alla kunskapstillfällen på Länsstyrelsen i Uppsala läns webbsida om ANDTS.

Sida för Filmat kunskapsstöd och inspiration

Program

 BLOCK 1: Barn och föräldrars rätt till stöd - 6 oktober

 • Inledning – Barnens rätt till stöd! Barnrätt i regeringens ANDT-strategi. Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.
 • Barnkonventionen som utgångspunkt, nu även svensk lag – hur påverkar det frågan? Lisa Skiöld, verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län Maria Grahn Farley, universitetslektor i offentlig rätt och docent, Uppsala universitet.
 • Familjeorienterat arbetssätt – stärkt stöd till barn som anhöriga.
  Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen.
 • Perspektiv från barn och föräldrar. Helén Olsson, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

 BLOCK 2: Vilka, hur och vad vet vi? - 12 november

 • Inledning - Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.
 • Når vi alla? Junis lägesrapport. Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare, Junis.
 • Våga se, våga fråga och samverka – ett nytt kunskapsstöd ”Upptäckt och stöd” – ett arbete för tidig upptäckt. Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.
 • Stöd för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen? Peter Larm, docent, Stockholms universitet.

BLOCK 3: Inspiration om HUR - 2 december

 • Inledning - Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.
 • Fördjupningsutbildning i stärkt barn – och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården. Utbildade genom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Mia Sundelin
 • BRA-samtal handlar om barns rätt att få komma till tals och bli
  delaktiga. Bonnie Friedh, utbildare i BRA-samtal, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 • Utbildning av nya ledare i Childrens Program. Lars Lewerth, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.
 • Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol. Mona Örjes, förbundsordförande, Junis.
 • Sofiamodellen- Familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten.
  Helene Andersson – projektledare Sofiamodellen, Uppsala kommun.
 • Jag och min familj - ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar droger? Merav Eshed Nilsson – Alkohol-/drogbehandlare och Karin Fredholm - familjebehandlare, Uppsala kommun.

Arrangörer

Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i nära samverkan med Barnombudet i Uppsala län, Junis, Stiftelsen Childrens program och FOU-socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Region Uppsala.

Kontakt/frågor:

Anna Haid, ANDT-samordnare, anna.haid@lansstyrelsen.se, telefon: 010-223 32 62

Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
VAR:
På internet.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 nov 2020

Anmälan till BLOCK 3, Inspiration om HUR -
2 december , kl. 13.00 - 15.45.

Kontakt