24 sep 2020 klocka 09.00 - 11.30

Jordbruksmark i prövning och planering

Jordbruksmark nära Uppsala, rapsfält.

Länsstyrelsen arbetar med en vägledning om jordbruksmark i prövning och planering. Jordbruksmark, åkermark och betesmark, är ett nationellt intresse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Förhoppningen är att vägledningen ska lyfta jordbruksmarkens värde i länet och vara till hjälp vid planeringen.

Översiktsplanen är vägledande och tydliga riktlinjer i översiktsplaneringen underlättar detaljplaneringen samt lov och förhandsbesked.

Skypeseminarium 24 september kl. 9-10.30.

Sista anmälningsdag är den 20 september. Du anmäler dig i formuläret längre ned på sidan. Länk till seminariet får du efter anmälan.

Länk till mötet (Skype): https://meet.lansstyrelsen.se/asa.blomster/5TDFKQ9T Länk till annan webbplats.

 

Agenda

9.00 – 9.10 Presentation och incheckning

9.10 – 10.00 Redovisning av vägledningen

  • Pågående nationell vägledning om jordbruksmark i planeringen
  • Jordbruksmarken i Uppsala län, historisk utveckling, nuläge och en utblick mot framtiden
  • Lagstiftning och gällande praxis
  • Vägledning om brukningsvärd jordbruksmark, väsentliga samhällsintressen, vad bör ingå i utredningen om exploateringen kan göras på annan plats samt processer för översikts- och detaljplaneprocessen.

10.00 – 10.30 Frågor och diskussion

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Ingen kostnand.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt