27 aug 2020 klocka 09.00 - 11.00

Digitalt nätverksmöte med fokus på
våldsförebyggande arbete

Digitalt nätverksmöte med fokus påvåldsförebyggande arbete

Länsstyrelsen bjuder härmed in till en digital nätverksträff med fokus på våldsförebyggande arbete och eventuella förändrade behov med anledning av corona.

Jämställdhetsmyndigheten kommer vara med och prata om handboken Inget att vänta på som är en handbok med fokus på våld, genus och prevention. Syftet med träffen är att lyfta goda exempel inom det våldsförebyggande arbetet i Uppsala län samt att synliggöra handboken "Inget att vänta på", som kan vara en hjälp i det långsiktiga arbetet med fokus på våld, genus och prevention.

Målgrupp

Regionala jämställdhetsnätverket, nätverket med kommunala samordnare och kommunpoliser för brottsförebyggande frågor samt länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor.

Anmälan och deltagande

Anmälan gör du längst ned på sidan. Nätverksträffen sker via programmet Skype.

Program

09:00 Länsstyrelsen hälsar välkomna.
09:05 Jämställdhetsmyndigheten pratar om handboken "Inget att vänta på".
09:35 Frågor till Jämställdhetsmyndigheten.
09:45 Paus.
10:00 Runda med fokus på frågorna som skickats ut.

Skicka gärna in svar på nedanstående frågor till mötet senast tisdag 25 augusti via formuläret nedanVAR:
Skype (länk till mötet får du efter att anmälan inkommit)
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig här till det digitala nätverksmötet

Kontakt