17- 18 sep 2020 klocka 10.00 - 16.00

Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

Våld i nära relationer

Utbildning på två heldagar om våld i nära relation och att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor.

FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA som Socialstyrelsen har utvecklat. Under utbildningsdagarna kommer ni att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Utbildningen hålls av Arvin Utbildning. Linn Moser Hällen, socionom, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av arbete med våld i nära relationer inom socialtjänsten.

För att bäst kunna tillgodogöra sig utbildning ser vi gärna att du tagit del av webbutbildningen ”Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.”.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård i Uppsala län som i sitt arbete möter vuxna som kan vara våldsutsatta.

När: Den 17 och18 september mellan kl 10-16, anmälan innebär att du deltar båda dagarna.

VAR:
Utbildningen kommer att hållas digitalt via Skype. Information kommer att mejlas ut till samtliga deltagare som anmält sig.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt