01 okt 2020 klocka 08.45 - 12.00

PBL och kulturvärden

Bennebols bruk

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en halvdags webbutbildning via Skype på temat PBL och kulturvärden torsdagen den 1 oktober 2020.

Nu finns en ny webbutbildning om PBL och kulturvärden, utbildningen är framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och vänder sig bland annat till dig som arbetar som kommunal tjänsteperson och som i ditt arbete behöver ta hänsyn till hur kulturvärden ska hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen.

Som en del av satsningen bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län till en halvdags webbutbildning via Skype på temat PBL och kulturvärden. Halvdagen kommer att fokusera på temat "Kulturvärden – ett allmänt intresse". Mer utförligt program kommer i höst.

Denna inbjudan avser det första utbildningstillfället av två och den vänder sig till handläggare, chefer samt politiker. Under våren 2021 genomförs en heldags utbildning på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mer om utbildningen på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tid och dag: Från klockan 08:45 till 12:00 torsdagen den 1 oktober 2020.

VAR:
Detta utbildningstillfälle genomförs via Skype. En länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt