17 jun 2020 klocka 13.30 - 15.00

Panelsamtal om mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider

Reginateatern

Idag ser vi hur icke-demokratiska krafter missbrukar och underminerar den öppenhet som ett demokratiskt samhälle vilar på. Ett exempel på demokratins utmaningar är de inskränkningar som görs mot mänskliga fri- och rättigheter som en konsekvens av den krishantering som sker under rådande Coronapandemi. Ett annat exempel är normaliseringen av rasism som ökar i samhället.

Mot bakgrund av detta vill Uppsala universitet, Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och samordningsfunktionen för civila samhället i Uppsala, den Lokala Överenskommelsen (LÖK), bjuda in till ett panelsamtal som uppmärksammar vikten av att främja, förankra och försvara demokratin i Sverige.

Syftet med detta samtal är att relatera mänskliga rättigheter till de utmaningar som normaliseringen av rasism innebär, med ett speciellt fokus på demokratin i kristid.

När: onsdag den 17 juni, 13.30 - 15.00

Var: På webben direkt till din dator Länk till annan webbplats..

Form: Föreläsning, samtal, och möjlighet att ställa frågor till paneldeltagarna via chatt. Om du/ni har frågor som ni vill ställa till paneldeltagarna kan du även göra det i förväg genom att maila till johanna.ohlsson@teol.uu.se.

Program

Inledningsvis kommer Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitetet, att hålla en kortare föreläsning på temat När rasismen normaliseras. Frågor som lyfts är vad rasismens normalisering innebär i dagens Sverige? Vilka former tar den och på vilka sätt påverkar den demokratin och de mänskliga rättigheterna?

Utifrån Elena Namlis inledning så kommer ett panelsamtal modereras av Johanna Ohlsson, forskare i etik och projektledare för regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter, Uppsala universitet. I samtalet deltar representanter från kommunen, regionen, staten och civilsamhället, och panelen kommer att diskutera bland annat följande frågor:

  • Vad innebär rasismens normalisering i Uppsala stad och län?
  • Hur arbetar aktörer i Uppsala för att säkerställa att alla människors lika värde respekteras i sina verksamheter?
  • Hur kan vi arbeta proaktivt för att motverka hot mot demokratin, särskilt i kristider?

Elena Namli, professor, Uppsala universitet

Elena Namli, professor, Uppsala universitet

Johanna Ohlsson, TD, Uppsala universitet

Johanna Ohlsson, TD, Uppsala universitet

Linda Eskilsson, Kommunalråd, Uppsala kommun

Linda Eskilsson, Kommunalråd, Uppsala kommun

Göran Enander, Landshövding, Länsstyrelsen

Göran Enander, Landshövding, Länsstyrelsen

Dima Sarsour, LÖK

Dima Sarsour, LÖK

Stefan Olsson, regionråd, Region Uppsala

Stefan Olsson, regionråd, Region Uppsala

Logoryper
VAR:
Via YouTube
KOSTNAD:
Kostandsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt