02 jun 2020 klocka 13.30 - 16.00

Inspirationsträff om konsumentkommunikation

Kor på bete med människor som tittar på.

Brinner du för svensk livsmedelsproduktion? Tycker du dessutom om att lyfta frågor kring svensk mat i dialog med andra? Välkommen till en digital inspirationsträff för dig som vill kommunicera om det svenska lantbrukets mervärden.

Genom samarbetsprojekt inom Ät Uppsala län är du välkommen till en inspirationsträff för dig som vill prata om det svenska lantbrukets mervärden med konsumenter.

Du får verktyg som du har nytta av i många sammanhang. LRFs kommunikationschef Gunnar Gidefeldt medverkar och pratar om kommunikationens roll i samhället med fokus på det gröna näringslivet. Diskussion och erfarenhetsutbyte om våra budskap och hur du bäst når ut med dem.

Filippa Dietmann, från Partner in progress, processleder träffen och hjälper oss att fokusera på målen och processen dit.

Nyttja rätt budskap, mot rätt målgrupp på rätt plattform det vill säga;

  • Vad vill vi nå ut med?
  • Vem vill vi ska lyssna?
  • Hur ska vi nå ut?

Den här träffen vänder sig till dig som är livsmedelsproducent eller som på olika evenemang möter – eller vill möta – konsumenter och prata om det svenska hållbara lant­bruket. Alla intresserade är välkomna!

Anmälan

Anmälan sker till LRFs Medlemsservice: medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00, senast 25 maj.

Obervera att länsstyrelsen inte tar emot några personuppgifter. Detta ansvarar LRF för vid anmälan till denna händelse, även om händelsen är publicead på länsstyrelsens webbplats.

Varmt välkommen!

Träffen finansieras av EU:s landsbygdsprogram genom ett samarbetsprojekt inom handlingsplanen för livsmedel i Uppsala län, Ät Uppsala län.

Logotyper
VAR:
Digital träff via verktyget Zoom. Länk och mer information kommer vid anmälan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 maj 2020

Kontakt