17 sep 2020 klocka 00.00 - 00.00

Utvärdering av länsstyrelsernas utvecklingsprogram för ökad kontinuitet och resiliens (PKR)

PKR

Konferensen den 17 september ställs in med anledning av det osäkra läget runt restriktioner gällande corona. Programmet återkommer med ett nytt datum under hösten.

Under 2017 etablerade länsstyrelserna ett samlat treårigt utvecklingsprogram för att stärka de regionala förmågorna avseende krisberedskap och totalförsvar. I slutet av 2020 avslutas programmet för kontinuitet och resiliens (PKR) som sedan starten i januari 2018 har letts av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, bjuder därför in nationella och regionala totalförsvarsaktörer till en heldag för att med strategiska glasögon utvärdera de resultat och andra erfarenheter som blivit följden av utvecklingsprogrammet PKR.

Konferensen den 17 september ställs in och programmet återkommer med ett nytt datum under hösten. När vi kan ses kommer bland annat att följande områden att belysas:

  • Bakgrunden till utvecklingsprogrammet PKR
  • Återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret
  • Länsstyrelsernas förmågeökningar genom PKR
  • Övriga samhällets utveckling av den civila totalförsvarsförmågan
  • Utvecklingsbehov civilt försvar 2021 ff
  • Programformen som ramverk för att utveckla civila totalförsvarsförmågor
  • Inriktning på, innehåll i och ansvar för ett hypotetiskt ”PKR v2.0” för fortsatt utveckling av de civila delarna i totalförsvaret
  • Utvärderingsdagen kommer att bestå av både föredrag och diskussioner. All information som delges under dagen kommer att vara av öppen karaktär.

Fler detaljer kommer att publiceras löpande på denna sida.

Bjud gärna in andra relevanta deltagare i din organisation. Notera att antalet deltagare är begränsat.

Begränsat antal platser

Antalet platser på konferensen är begränsat. Länsstyrelsen kan komma att fördela platserna för att ge flera organisationer möjlighet att delta. Din plats bekräftas efter sista anmälningsdag.

När din plats har bekräftats är anmälan bindande. Vid förhinder kan platsen dock överlåtas till någon annan i din organisation.

Skicka in frågor i förväg

Har du särskilda frågor redan nu som du vill ha belysta under dagen? Ställ dem här nedan. Observera att anmälan till konferensen sker längre ner på sidan.
VAR: Uppsala, detaljer kommer att meddelas.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 aug 2020

Anmäl dig

Kontakt