02 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

En kunskapsdag om ungas brott och droger

Välja väg

Inställt! Länsstyrelsen och Polisen Uppsala län i nära samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) bjuder in till en kunskapsdag och dialog kring ungas brott och droger med fokus på vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete.

Information kommer till dig via e-post om du anmält dig.

Dagen ger dig ökad inblick om kunskapsläget, vad en öppen drogscen är och fördjupade kunskaper om missbruk, trender och samsjuklighet. Du kommer även få med dig insikter om hur du/din organisation kan arbeta långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat kring orsakerna bakom ungas droger och brott. 

Målgrupp: Strateger och chefer, professionella i ungas närhet inom kommun, Region Uppsala, Polisen, andra myndigheter samt idéburen sektor.

Program

8.30-9.00 Kaffe/te och smörgås.

9.00-9.10 Inledning, Mattias Lindh, Länsstyrelsen och Lisa Sannervik, Polisen Uppsala län.

9.10-9.50 Ungdomar narkotika och kriminalitet – en nulägesbild från nationell horisont, Zophia Mellgren och Anna Thomsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

9.55-10.25 Gå från gissning till kunskap med regelbundna lokala lägesbilder. Carl Gynne, Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

10.25-10.45 Paus.

10.45-11.25 Vad är en öppen drogscen, vad är skillnaden på öppen försäljning och drogscen? Hur få kunskap om vart drogerna säljs? Erik von Essen Länsstyrelsen Stockholm och ev. Mia-Maria Magnusson Polismyndigheten Stockholms län.

11.30-11.50 Information om den pågående kartläggningen kring ”finns det drogscener i mellanstora städer”, Oliver Berger Urban utveckling AB.

11.50-12.10 Diskussion i mindre grupper kring tankar om förmiddagens föreläsningar.

12.10-13.00 Lunch.

13.00-13.40 Hitta orsaken till problemet? Erfarenheter kring arbetet med orsaksanalyser. Carl Gynne, BRÅ.

13.45-14.30 Missbruksdebuten, trender och samsjuklighet. Lotta Borg Skoglund, Smartpsykiatri.

14.30-15.00 Fika.

15.00-15.20 Polisens skolstrategi – år 2020–24, Lisa Sannervik, Polisen Uppsala.

15.20-15.40 Samverkansinsats mot ungas brott och droger fyra insatser mot heroin. Anders Nilsson, Polisen och Hilde Wiberg, Ungdomsjouren Uppsala kommun.

15.40-15.55 Gemensam diskussion. Stärkt samverkan kring ungas brott och droger.

15.55-16.00 Avrundning av dagen.

Logotyper länsstyrelsen och polisen
VAR:
Clarion Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.
KOSTNAD:
Länsstyrelsen står för kostnaden för konferensen. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter 20 augusti debiteras 500 kr/person.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 jul 2020

Inställt - Anmäl dig

Kontakt