08- 14 mar 2020 klocka 00.00 - 00.00

Detta händer på internationella kvinnodagen den 8 mars

Internationella kvinnodagen den 8 mars 2020.

På söndag den 8 mars är det Internationella kvinnodagen och 25 år sedan Pekingdeklarationen om jämställdhet antogs. Här får du några tips på vad du kan göra på Internationella kvinnodagen.

Några aktiviteter i länet

Aktiviterna sker mellan den 6 mars och den 13 mars.

Fotojournalistiska utställningen Cause of Death Länk till annan webbplats. för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor (Kostnadsfritt) (7 Mars) Håbo.

Musikcafé på internationella kvinnodagen Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (8 Mars) Håbo.

Föreläsning ”Vad kan kvinnojouren hjälpa till med? Länk till annan webbplats.” (Kostnadsfritt) (10 Mars) Håbo.

Uppmärksammande av kvinnors situation Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (8 Mars) Enköping.

Föredrag om hedersförtryck ”Blunda inte, hedersförtryck finns mitt ibland oss” Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (8 Mars) Enköping.

Kvinnojouren Liljan Tierp -Älvkarleby. Kvinnojouren Liljan står på Gymnasiet i Tierp den 6 mars kl. 10.30 -12.30 med utställningsskärm med myter om våldet. Ingen länk. Tierp.

Föreningen för kvinnors historia Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (tom 13 mars) Tierp.

Blå Wingen Bio: No more fucks to give Länk till annan webbplats. (Mia Skäringer) Knivsta.

Järnålderns kvinnor Länk till annan webbplats. Upplandsmuseet (Kostnadsfritt) (6 Mars) Uppsala.

Internationella kvinnodagen Länk till annan webbplats. Upplandsmuseet (Kostnadsfritt) (8 Mars) Uppsala

Jämställdhetsprisutdelning 2020 Länk till annan webbplats. Uppsala Kommun (Konstadfritt) (6 Mars) Uppsala.

Har kvalitet en prislapp – och ett kön? Länk till annan webbplats. Bror Hjorts hus. Samtal om konst. (6 Mars) Uppsala.

Offentlig konst ur ett genusperspektiv Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (6 Mars) Uppsala.

Kvinnoveckan Gottsunda kulturhus Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (7-11 Mars) Uppsala.

Kvinnor i domkyrkan Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (8 Mars) Uppsala.

Kvinnokonserten 2020 Länk till annan webbplats. (8 Mars) Uppsala.

Tre kvinnliga fristadsförfattare Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (8 Mars) Uppsala.

Föreläsning av TRIS Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (6 Mars) Uppsala.

Fackeltåg Uppsala tjej- och transjour Länk till annan webbplats. (Facebook) Uppsala.

Feministisk take over med Uppsala kvinnojour Länk till annan webbplats. (Facebook) Uppsala.

Dokumåndag: Woman Fyrisbiografen Länk till annan webbplats. (Facebook) Uppsala.

Feministisk stadsvandring Länk till annan webbplats. (Facebook) Uppsala.

Kvinnohistorisk stadsvandring Länk till annan webbplats. (Kostnadsfritt) (7 Mars) Uppsala.

Demonstration stoppa kvinnovåldet Länk till annan webbplats. (Facebook) Uppsala.

UN Women Uppsala som stöttar Uppsala basket dam Länk till annan webbplats. (Facebook) Uppsala.

Fyrisbiografen: Internationella Kvinnodagen Hela Veckan Länk till annan webbplats. (6-8 Mars) (Facebook) Uppsala.

International Women’s Day with Amnesty Uppsala Länk till annan webbplats. (Fri Entré) (8 Mars) (Facebook) Uppsala.

25 år sedan Pekingdeklarationen om jämställdhet antogs

1995 antog FN:s fjärde världskonferens om kvinnor en resolution om att stärka och lyfta kvinnor över hela världen och påskynda målen för jämställdhet. Pekingdeklarationen antogs av 189 av FN:s medlemsstater och är en handlingsplan för hur målen i kvinnokonventionen ska uppnås.

Under konferensen enades man om 12 fokusområden som FN:s medlemsstater aktivt bör arbeta med, för att skynda på kvinnors rättigheter och jämställdhetsarbetet världen över. Dessa områden är bland annat: våld mot kvinnor, kvinnor och utbildning,  kvinnor och hälsa, feminisering av fattigdom, väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor, kvinnors inflytande, kvinnor och miljö och kvinnors mänskliga rättigheter.

Trots att det är 25 år sedan deklarationen antogs och trots de framsteg som gjorts är det fortfarande mycket kvar som behöver göras och ingen av de länder som antog deklarationen kan idag säga att de uppnått jämställdhet på alla områden. Här kan du läsa mer om Pekingdeklarationen och på vilket sätt Europaparlamentet uppmärksammar internationella kvinnodagen och att det är 25 år sedan deklarationen antogs.

Internationella kvinnodagen 2020: 25 år sedan Pekingdeklarationen Länk till annan webbplats.

VAR:
På olika platser i länet.
KOSTNAD:
Se respektive envenemang.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt