27 apr 2020 klocka 09.00 - 15.45

Möten med människor på flykt

Söka asyl

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till ett webbinarium för dig som möter personer som är nya i Sverige i din verksamhet. Med anledning av spridningen av Covid-19 så flyttar länsstyrelsen tidigare aviserad konferens till webben.

Syftet med dagen är att få ökad kunskap kring vad det innebär att söka asyl i Sverige, både om man beviljas ett tillstånd eller om man får ett avslag. Vi kommer även få information om vanliga hälsoproblem hos personer som är nyanlända i Sverige samt lära oss om hur man kan främja hälsa i sin verksamhet.

Målgruppen för dagen är civilsamhällesaktörer som möter asylsökande, nyanlända eller ensamkommande barn och unga. Dagen riktar sig både till yrkesarbetande samt ideella krafter. I mån av plats finns även möjlighet för funktioner i kommuner och myndigheter att delta.

Mötsform: Skype. Delar av dagen kan komma att spelas in.

Program

9.00-9.10
Inledning, Malin Eklund, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Att komma till Sverige

9.10-10.00
Vad händer när man söker asyl? Skyddsprocessen.
Shima Bagheri Niko och Alexander Almgren, Migrationsverket.

10.00-10.30
Att etablera sig i Sverige - etableringsuppdraget - Hur jobbar Arbetsförmedlingen med det och hur lyckas man? Var finns jobben?
Elke Lehmann, Arbetsförmedlingen.

Att återvända

11.00-11.45
Vad händer när man får avslag på sin asylansökan? Nelda Morosini Oelze, Migrationsverket.

11.45-12.30
Gränspolisens uppdrag, Thérese Söderin, Polismyndigheten.

Hälsa

13.20-14.00
Att leva med upplevelser av krig och tortyr - vanliga svårigheter och vad vi som medmänniskor eller yrkesverksamma kan göra för att hjälpa.
Malin Anderman, Svenska Röda Korsets, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

14.00-14.10
Paus

14.00-15.40
Hållbart engagemang. Suzanna Holmberg, Rädda Barnen.


Hållbart engagemang

Att engagera sig för personer i utsatta livssituationer känns ofta meningsfullt och berikande, men kan samtidigt vara svårt och utmanande. Det är inte ovanligt att få bevittna eller höra svåra berättelser och livsöden. Många som regelbundet möter personer som varit med om svåra påfrestningar, oavsett om det är i sin yrkesroll, privat eller som frivillig, kan med tiden beskriva att de börjar känna sig utmattade och likgiltiga.

Vi kan uppleva trötthet och utmattning till följd av nedbrytning av engagemang, deltagande och empati. Samtidigt behöver vi vara empatiska för att kunna bemöta utsatta individer på ett tryggt och varmt sätt. Hur kan vi göra skillnad för vuxna samt barn och unga i utsatta livssituationer och samtidigt må bra själva? Med rätt stöd och verktyg kan vi bibehålla vårt engagemang och en god hälsa och fortsätta göra skillnad för människor som befinner sig i utsatthet

Syfte: Att ge deltagare kunskap om och verktyg för att skapa och bibehålla ett hållbart engagemang, på kort och lång sikt.

Innehåll: Kunskap om vad som händer med oss när vi regelbundet möter och stöttar människor i utsatta livssituationer. Kunskap om hur vi påverkas emotionellt, kognitivt och fysiskt av att regelbundet exponeras för andras lidande och ta del av de svåra påfrestningar de har upplevt.

Kunskap och reflektion kring att ha ett hållbart engagemang, hur ett sådant engagemang kan se ut och vad det kräver av oss. Kunskap generellt om hälsofrämjande insatser som kan motverka utmattning för oss själva som hjälpare, i vår vardag.


15.40-15.45
Avslut. Malin Eklund, Länsstyrelsen i Uppsala län.

VAR:
Webbinarium genom Skype för företag. Inbjudan till digital möteslokal skickas till anmälda deltagare senast den 23 april.
KOSTNAD:
Konferensen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt