22 apr 2020 klocka 09.30 - 15.30

Inbjudan till samverkans- och utbildningsdag inom tobak

Cigaretter

INSTÄLLT! Länsstyrelserna Mellansverige bjuder in till dag med fokus på framtagandet av en ny tillsynsvägledning för tillsyn av detaljhandeln av tobaksvaror och liknande produkter. Dagen bjuder även på utbildning i marknadsföring av tobaksprodukter och spårbarhet och märkning.

Syftet med dagen är ge kommuner möjlighet att bidra till Folkhälsomyndighetens kommande tillsynsvägledning gällande tillsyn i detaljhandeln enligt lagen om tobak och liknande produkter. Detta i form av en workshop ledd av Folkhälsomyndigheten som syftar till att klargöra vilket behov av tillsynsvägledning som finns. Syftet med dagen är också fördjupad kunskap kring marknadsföring av tobaksprodukter och information om spårbarhet och märkning. Dagen är slutligen också ett tillfälle att träffa andra handläggare, bygga nätverk och utbyta erfarenheter.

Dagen riktar sig till dig som i kommun arbetar med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Information och förberedelse inför workshopen

Följande frågeställningar tänker vi diskutera med dig. Du får gärna fundera lite över dessa innan workshopen, och kanske diskutera med någon kollega i förväg.

  • Vilka behov finns i kommunerna gällande tillsynsvägledning för tillsyn över detaljhandel med tobak och liknande produkter?
  • Vilket/vilka format anser du vara mest användbart?
  • Finns det goda exempel som kan fungera som förbild? Finns det goda exempel redan nu som kan fungera som underlag för nationell vägledning?

Program

09.30-10.00 Kaffe & fika.

  • Länsstyrelserna hälsar alla välkomna.
  • Folkhälsomyndigheten – workshop kring tillsynsvägledning för tillsyn i detaljhandeln enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Lunch.

  • Folkhälsomyndigheten – spårbarhet och märkning.
  • Konsumentverket – marknadsföring av tobaksprodukter: fördjupning.
  • Informations- och erfarenhetsutbyte.

15.30 Avslutning med kaffe & fika.

VAR:
Örebro, på City Konferenscenter, Klostergatan 23.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt