21 sep 2020 klocka 11.00 - 13.15

Inbjudan till lunch med dialog och kunskapsutbyte för förtroendevalda i Uppsala län

Glasda människor - siluett

Flyttad från den 25 maj men är nu planerad till 21 september. Som en försiktighetsåtgärd på grund av rådande omständigheter kring covid -19 (Corona virus), så skjuter vi fram inbjudan till lunch med dialog och kunskapsutbyte för förtroendevalda i Uppsala län, Tobaksfri uppväxt är en förutsättning för en hållbar framtid – vilka beslut måste tas?

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation, samt anpassar våra mötesformer utifrån händelseutvecklingen. Vi ser fram emot din anmälan på nytt till detta datum. Det går bra att anmäla sig direkt.

Landshövding Göran Enander hälsar välkommen till årets dialoglunch för förtroendevalda om hur tobak påverkar barn och ungas möjlighet till en hälsosam framtid. I den av riksdagen beslutade ANDT-strategin togs ett beslut om ett rökfritt Sverige år 2025.

Tema: Tobaksfri uppväxt är en förutsättning för en hållbar framtid – vilka beslut måste tas?

För barn och unga är visionen att ingen ska börja använda tobak. Hur långt har vi kommit och hur arbetar vi i Uppsala län med frågan? Hur fångar vi upp barnens perspektiv och synliggör vuxnas ansvar?

Årets tema för Världshälsoorganisationens (WHO) World No Tobacco Day 2020länk till annan webbplats är: ”protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use”. Syftet med den globala kampanjen är att avslöja myter och marknadsföringsmetoder som tobaks- och nikotinindustrin använder för att locka den unga generationen in i tobaksbruk, samt att engagera och erbjuda ett kunskapsstöd för ungdomar och vuxna att bli en stark motvikt.

Socialdepartementet arbetar just nu med ett underlag för att ta fram en ny nationell ANDT-strategi – Kommer viktiga tobaksförebyggande insatser att finnas med och hur kan du påverka?

Du som är politiker från länets kommuner, regionen och på nationell nivå får under lunchen en kärnfull belysning och möjlighet att diskutera detta folkhälsoproblem ur hälso- och miljömässig samt etisk och samhällsekonomisk synvinkel.

Program

11.00 Inledning: Barn och ungas rätt att förbli tobaksfria, Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

11.10 Minskat tobaksbruk ger goda effekter på hälsa och ekonomi -cancerkalkylatorn, Mats Lambe, Läkare mot tobak, professor i cancerepidemiologi, Karolinska institutet.

11.20 Ungas utsatthet – nya produkter, Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

11.30 Ett axplock av insatser i Uppsala län.

  • Regional samverkan för Tobacco Endgame i Uppsala län, Margareta Pantzar, ordförande i regionala nätverket.
  • Vuxnas ansvar och ungas engagemang, Carina Hesse Bolin, verksamhetschef Hälsoäventyret, Region Uppsala.
  • Tobakavvänjning inom hälso-och sjukvården - utmaningar och förbättringsmöjligheter, Malin Larhammar, hälsoutvecklare, Nära vård och hälsa,Region Uppsala.
  • Tobaksreklam i livsmedelsbutiker, Ingrid Talu och Björn Sundin, Lärare mot tobak.

12.00 Hämta in lunchen.

12.10 Vilka insatser behövs i Sverige. Varför faller Sverige i den europeiska rankingen för tobakskontroll?, Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta. Film: Rökfri framtid - Varför gör ni ingenting?

12.40 - 13.15 Dialog - Vad kan förtroendevalda göra mer i frågan?

13.15 Slut.

Arrangörer: Länsnätverket för Tobacco End gamelänk till annan webbplats (Yrkesföreningar mot Tobak i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och Region Uppsala).

Logotyp

Frågor:

Margareta Pantzar, ordförande i regionala nätverket, margareta.pantzar@gmail.com

Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län, anna.haid@lansstyrelsen.se

VAR: NY LOKAL: Clarion hotell Gillet, Dragabrunnsgatan 23, Uppsala, Lunch serveras.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt