28 maj 2020 klocka 08.30 - 16.30

Uppföljning av klimatanpassad dricksvattenförsörjning – KASKAD

Äppla tvättas med vatten

INSTÄLLT! Mötet flyttas till hösten. Livsmedelsverket i samverkan med Länsstyrelsen och SGU följer upp kommunernas arbete med en klimatanpassad dricksvatten­försörjning. Dagens program innehåller både presentationer samt konkreta workshops där ni inom er organisation sitter tillsammans och konkret arbetar med handbok och analysverktyg.

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok och ett analysverktyg för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. I januari 2018 ordnades en workshop om utkastet till handbok för länets kommuner. Nu kommer en uppföljande dag som leds av Livsmedelsverket i samverkan med SGU och Länsstyrelsen.

Målgruppen för dagen är VA-huvudmän och kommuners representanter inom olika områden exempelvis miljö- och hälsa, vatten och avlopp, kris och beredskap samt planering.

Dagens program innehåller både presentationer av arrangörerna samt konkreta workshops. Det kommer att finnas möjlighet till diskussion med stöd av medverkande arrangörer under ett workshoppass. Då blir det även tillfälle för att samverka och utbyta erfarenheter.

I det längsta workshopspasset sitter ni tillsammans inom er organisation och arbetar konkret med handboken och analysverktyget för någon av era vattentäkter. Det kommer att finnas möjlighet till diskussion med och stöd av medverkande arrangörer. I ett workshoppass där du får möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra kommuners representanter inom ditt sakområde.

Vi önskar också att ni inför dagen kan bidra med era respektive utmaningar inom vattenförsörjningen, mer information kommer via e-post.

VAR:
Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 mar 2020

Anmäl dig - Inställt. Mötet flyttas till hösten och med ny anmälan.

Kontakt