25 mar 2020 klocka 08.30 - 16.30

En heldag om uppdragsarkeologi och forskning i Uppsala län

Arkeologisk utgrävning

INSTÄLLT! På grund av den rådande situation med spridning av coronaviruset och de rekommendationer som getts av länsstyrelsen och Uppsala universitet har vi beslutat att ställa in konferensen den Uppsala län 25 mars. Vi hoppas kunna genomföra den senare under 2020.

Välkommen till en heldag om uppdragsarkeologi och arkeologisk forskning i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala universitet bjuder in till seminarium om aktuell arkeologi i Uppsala län den 25 mars.

Vid seminariet kommer forskare och arkeologiföretag att presentera ny forskning och aktuella undersöknings­resultat. Presentationerna baserar sig både på uppdrags­arkeologiska undersökningar och på annan finansierad forskning.

Förmiddagen ägnas åt erfarenheter av schaktnings­övervakningar, med ett visst fokus på bronsålders­lämningar, samt på forskning om Uppland och östliga kontakter under bronsåldern.

Efter lunch har vi ett pass med flera korta inlägg om intressanta projekt med beröring till regionen.

Eftermiddagen avslutas med forskning som tar avstamp i gravundersökningar från skilda perioder.

Karta: Ihresalen, Engelska parken, Uppsala universitet Länk till annan webbplats..

Program

08:30 Kaffe och te.

09:00 Länsstyrelsen i Uppsala och Uppsala universitet hälsar välkomna. Länsstyrelsen om aktuellt i länet.

Tema schaktningsövervakningar

09:15 Introduktion: Erfarenheter av smala och lite bredare schakt (Jonas Svensson Hennius, Länsstyrelsen).

09:25 Erfarenheter av schaktningsövervakning vid ledningsdragningar (Göran Wertwein, Arkeologistik).

09:40 Äldre järnålder längs Vendelåsen (Maria Lingström, Akeologerna).

09:55 Häggebyboplatsen i Björklinge – en smal port till ett stort sammanhang (Robin Lucas, Upplandsmuseet).

10:10 Allt i ett schakt – från bronsålder till 1800-tal vid Carolina Rediviva (Anna Ölund, Upplandsmuseet).

10:25 Kulturlager och flätverkshägnader i Enköping (Elin Evertsson, Arkeologikonsult).

10:40 Diskussion

11:00 Bronsålder i Uppland: regionala identiteter och interregionala kontakter (Karin Ojala, Uppsala universitet).

11:20 Diskussion.

11:30-13:00 Lunch på egen hand.

Speedlecturing

13:00 Forskningsprojekt Håga (Upplandsmuseet).

13:10 Domkyrkoplan i Uppsala (Linda Qviström, Upplandsmuseet).

13:20 Under högens mantel – kort om resultaten från utgrävningen vid Kelthögen (Susanna Eklund, SAU).

13:30 Hus och gårdar i Tierp (Hampus Norrgren, Arkeologikonsult).

13:40 Digitala hällbilder för forskning och publik (Fredrik Fahlander, Stockholms universitet).

13:50 Spännande spelbrickor i Fyrislund (Anna Hed Jakobsson, Arkeologikonsult).

14:00 Lämningar från senmedeltid in i modern tid inom kvarteret Lindormen (Josefine Låås, Arkeologkonsult).

14:10 Urdar. En forskningsinfrastruktur för arkeologiska undersökningsdata (Daniel Löwenborg, Uppsala universitet, Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet).

14:20-15:00 Fikapaus

Tema gravar

15:00 Fragmentering och inhumering. En ny och en gammal fråga rörande hanteringen av de döda i yngre järnålderns gravskick (Jhonny Therus, Uppsala universitet & Kalmar läns museum).

15:20 Båtgravarna vid Gamla Uppsala prästgård – Sammanhang, målsättningar och utmaningar (Anton Seiler och Lena Beronius Jörpeland, Arkeologerna).

15:40 Offer och begravningar längs riksväg 70 (Louise Evanni och Caroline Arcini, Arkeologerna).

16:00 Gamla gravar: om skrivbordsarkeologi, gamla material och nya tolkningar. En rapport från det pågående forskningsprojektet Vikingafenomenet (Charlotte Hedenstierna-Jonson & John Ljungkvist, Uppsala universitet).

16:20-16:30 Avslutning

VAR:
Ihresalen, Engelska Parken, Uppsala universitet, Uppsala
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Igen anmälan kan göras. Inställt.

Kontakt