25 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Våld i ungas nära relationer

Mäns våld mot kvinnor

Inbjudan till Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor, och riktar sig till personal inom kommuner, myndigheter samt civilsamhället i Uppsala län som i sitt yrke möter våldsutsatta och/eller våldsutövare. Syftet med eftermiddagen är att få kunskap om våld i ungas nära relationer.

Gästföreläsare:

13.00. – 14.30 Våld i ungas partnerrelationer - vad ser vi och vad kan man göra?
Mikis Kanakaris, 1000 möjligheter.

Mikis har arbetat med våldsutövare i snart 30 år och ansvarar för vår verksamhet vänd specifikt mot unga, stödsökande förövare. Stiftelsen 1000 Möjligheter driver den nationella stöd- och kunskapsplattformen Ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som under 2019 nådde ut till över 470.000 ungdomar och hade 197.000 besökare.

15.00. – 16.00. Våld mellan ungdomar i nära relationer.
Sibel Korkmaz, doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Sibel forskar om våld mellan ungdomar i nära relationer. Hon kommer att presentera resultat från den första större svenska forskningsstudie som specifikt fokuserar på våld i just ungdomars nära "romantiska" relationer.

VAR:
Hotell Park Inn Hotell, lokal Boken, Uppsala
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt