10 mar 2020 klocka 00.00 - 00.00

Vägen till ökad lönsamhet - Affärsutbildning för livsmedels­producenter

Affärsutbildning för livsmedelsproducenter

Är du livsmedelsproducent eller förädlare? Eller funderar du kanske på att bli det? Då är du varmt välkommen till ett antal träffar i affärsutbildning för livsmedelsproducenter i Uppsala län. Totalt 8 träffar från mars till augusti 2020. Anmälan senast den 7 februari.

Utbildningen finansieras av Landsbygdsprogrammet och är en del av ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Uppsala län och LRF Mälardalen inom handlingsplanen Ät Uppsala län. Affärsutbildningen hålls i regi av LRF Mälardalen Länk till annan webbplats..

Vägen till ökad lönsamhet är en kostnadsfri affärsutbildning och vänder sig till dig som:

  • vill utveckla din befintliga verksamhet på gårdsnivå
  • eller är småskalig livsmedelsproducent och vill affärsutveckla
  • har en affärsidé och står i begrepp att starta upp.

Det här får du:

  • Åtta halvdagar i affärsutveckling
  • Feedback på din affärsidé
  • Stöd att sätta mål och utveckla din affärsplan
  • Verktyg för att öka din lönsamhet och ta företaget till nästa nivå
  • Ökad förmåga att leda dig själv, ditt företag och andra
  • Ett inspirerande nätverk med företagare i gröna näringslivet.

Deltagarna kan ha olika inriktningar inom småskalig livsmedelsproduktion, allt från köttproduktion, växtodling och äggproduktion till mejeri och trädgård.

Målgrupp: Livsmedelsföretagare, lantbrukare och förädlare.
Antal platser: 25 vid varje tillfälle.

Utbildningsansvarig är Angeli Sjöström Hederberg, Process Rum. Hon är en affärsrådgivare som själv växt upp på en gård och är en av våra mest uppskattade, inspirerande och tankeväckande utbildare.

Verklighetsanknutna case och praktiska övningar varvas med föreläsningar. Du utgår från ditt eget företag och får stöd och verktyg som kan appliceras direkt på din verksamhet. Vid flertalet tillfällen tar vi också in gästföreläsare.

Under samtliga tillfällen äter vi en kvällsmåltid och fikar tillsammans.

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar endast för mat, fika och litteratur, 1 500 kronor exklusive moms för samtliga åtta utbildningstillfällen. Utbildningen finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län som ett led i Uppsalas arbete med den regionala handlingsplanen för livsmedel.

Anmälan

Anna Lindgren 076-696 68 25, anna.lindgren@lrf.se. Anmälan senast den 7 februari till samtliga utbildningar.
Observera att Länsstyrelsen Uppsala län inte tar emot personuppgifter, även om informationen om affärsutbildningarna finns på Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats. Vid anmälan lämnar du dina personuppgifter till LRF Mälardalen Länk till annan webbplats..

Mer information om affärsutbildningen på LRFs webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningstillfällen

10 mars: Utbildningsstart, affärsplanens olika delar.
Affärsidé, vision, kort- och långsiktiga mål.
Tid: 15.30-20.30.

23 mars: Morgondagens affärsmöjligheter.
Trender, marknads- och omvärldsanalys samt kundkännedom.
Tid: 15.30-20.30.

3 april: Vad kan och får man göra vid småskalig livsmedelsförädling?
Regelverk kring småskalig livsmedelshantering och direktförsäljning.
Tid: 15.30-20.30.

28 april: Ha koll på ekonomin.
Kalkylering, budgetering och finansiering.
Tid: 15.30-20.30.

14 maj: Vässa din marknadsföring.
Varumärke, mervärden, sociala och traditionella medier samt storytelling.
Tid: 15.30-20.30.

26 maj: Växla upp din försäljning.
Tillväxt, konceptualisering, säljsamtalet och köpsignaler.
Tid: 15.30-20.30.

18 juni: Framgångsrik förhandling och prissättning.
Förhandlingsteknik, härskartekniker och prissättning.
Tid: 15.30-20.30.

27 augusti: Leda sig själv och andra.
Självkännedom, grupprocesser, coachande ledarskap och avslutning.
Tid: 15.30-20.30.

EU logotyp jordbruksfonden plus Länsstyrelsens logotyp
VAR:
LRF Mälardalen, Ulls väg 29 A, Uppsala
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar endast för mat, fika och litteratur, 1 500 kronor exklusive moms för samtliga åtta utbildningstillfällen.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 feb 2020

Kontakt