13 feb 2020 klocka 08.30 - 15.30

Regional samverkansgrupp för arbetet mot våld mot djur och människor i nära relation

Gå ut med hunden

Vi kommer under dagen att få lära oss om det samband som finns mellan att människor och djur utsätts för våld. Fokus ligger både på kvinnors och barns situation samt om äldres utsatthet, om hur djur kan användas som en del av pågående våld och vad det orsakar.

Även utbildning om den nya sekretesslagen samt om problematiken kring tvångsmässigt samlande av husdjur ingår. Under eftermiddagen lär vi oss mer om de konkreta verktyg som finns, hur man kan ställa frågor om våld samt om hur det går till kring att anmäla oro att barn, vuxna respektive djur far illa. Vi kommer även att gå igenom och i grupp diskutera ett antal exempel på hur sambandet kan se ut.

Program

Vi börjar med fika klockan 8.30. Föreläsningarna börjar klockan 9.00 och avslutas klockan 15.30. Vi bryter för lunch.

Föreläsare och workshopledare:

Carin Holmberg, Sociolog

Carin har forskat och arbetat med frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i drygt 20 år. I det arbetet såg hon även djurs utsatthet när det finns våld i relationen och har sedan dess intresserat sig för detta samband. Hon driver tillsammans med Therese Lilliesköld Se Sambandet Länk till annan webbplats. som är ett kunskapscentrum för frågorna.

Therese Lilliesköld, Antrozoolog

Fokuserade sin master i antrozoologi på situationen för våldsutsatta barn och deras husdjur. Hon har även expertkunskap om tvångsmässigt samlande av djur. Driver Se Sambandet Länk till annan webbplats. tillsammans med Carin Holmberg.

Information om Länsstyrelsens satsning på arbetet mot våld mot djur och människor i nära relation

Länsstyrelsen Uppsala län fortsätter under 2020 satsningen på vidareutveckling av samverkan i frågan om sambandet mellan våld mot djur och mäns våld mot kvinnor/partner samt våld mot barn och äldre. Ansvariga på Länsstyrelsen Uppsala för denna process och utveckling är Elisabeth Schöning, enhetschef Veterinärenheten samt Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att kontrollera efterlevnaden av djurskyddslagen. Vi tar till exempel emot anmälningar och gör kontroller av djurskydd på lantbruk och andra verksamheter, men även i privata hem. I det arbetet kommer vi nära människors vardag och privata sfär på ett sätt som ett endast ett begränsat antal yrkesgrupper gör, så som sjukvården, polisen och socialtjänsten.

När djur far illa far i regel även människor illa, och omvänt, när människor är utsatta, utsätts ofta djuren i familjen. Vi ser därför nyttan och behovet av ett ännu större samarbete med andra yrkeskategorier, som tex. socialtjänst, polis, vård, djursjukvård och idéburen sektor för att vi tillsammans ska kunna göra största möjliga nytta för både människor och djur.

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att arbeta mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelsernas uppdrag är att inom sina respektive län stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2026.

Makt, mål, myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, skr. 2016/17:10 Länk till annan webbplats.

Uppdraget består bland annat av att främja samverkan, utveckla förebyggande arbete och bidra med kompetensstödjande insatser för länets aktörer.

VAR:
Radisson Blu, Uppsala
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt