17 sep 2020 klocka 13.00 - 16.00

WIS – webbaserat informationssystem den 17 september, 13-16

En halvdagsutbildning för aktörer i Uppsala län som vid samhällsstörning arbetar i WIS. Informationspass blandas med övningar för att ge deltagaren goda förutsättningar att lära sig systemet. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt till personer som ska kunna arbeta i WIS under en samhällsstörning.

Mål

Deltagaren ska kunna de grundläggande funktioner som alla användare av WIS behöver kunna, till exempel att hitta i systemet och kunna rapportera för sin aktör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel att dela information med andra aktörer samt att omvärldsbevaka.

20 utbildningsplatser.

Innehåll

Söka, bevaka och följa – Genom exempel visa användningsområden för att söka upp ytor där man känner till innehållet, låta systemet bevaka eventuella nya ytor inom ämnen/områden som intresserar användaren samt hur man följer och får meddelanden om information som läggs till i WIS.

Vara aktiv i en samhällsstörning – Genom att visa hur lägesrapportering i WIS är uppbyggd visas olika funktioner, både översiktligt och i detalj. Genomgång av formuläret som fylls i för att presentera varje aktörs läge, samt hur man tillför kartbaserad information. Som komplement till lägesrapportering används också begäran för att samla in information från andra aktörer.

Samverkansytor och aktörsnätverk – Genom exempel på samverkansytor visa på hur vardagsanvändning av WIS leder till en bättre förmåga att använda informationsdelning under samhällsstörning. Genomgång av aktörsnätverk för att ge möjligheter för grupper med gemensamma intressen att samla information på ett ställe, vägleda ovana användare samt möjliggöra snabbare uppstart av nya ytor.

Arbeta internt – Genom exempel visa på hur man kan använda WIS inom den egna organisationen för att dela information, tipsa egna användare om sidor som är lämpliga att följa. Grundläggande ansvar och möjligheter för redaktör och administratör. De viktigaste funktionerna för redaktör och administratör introduceras övergripande, men utbildningen innehåller ingen fördjupning kring detta.

Förkunskapskrav

Utbildningen kräver inga förkunskaper i WIS, däremot så bör du veta vilken roll du har i din egen krisorganisation.

Ta med egen laptop och inloggningsuppgifter

Utbildningen varvar teori med praktik och du kommer att få prova på olika handgrepp i systemet. Ta därför med egen laptop. Du behöver även ha med dig dina inloggningsuppgifter som du får via din egen organisations WIS-administratör.

Deltagande via Skype

Om utbildningen är fullbelagd eller om du hellre vill delta på distans så finns möjligheten att delta via Skype. Du kommer att få ta del av ljud och presentationsbilder under utbildningen och har även möjlighet att ställa frågor. Om du vill delta via Skype så meddela den som är utbildningsansvarig vilket utbildningstillfälle du önskar delta. Därefter får du inbjudan via mail med länk till Skype-mötet.

VAR:
Genomförs över Skype och länk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan kursen.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt