22- 23 apr 2020 klocka 09.00 - 15.30

Regional samverkanskurs

INSTÄLLT! Välkommen på en samverkanskurs där vi under två dagar övar samverkan vid allvarliga händelser och olyckor. Inbjudan skickas ut till aktörer i Uppsala län. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

Vid större händelser och samhällsstörningar där förloppet är utdraget i tid förändras karaktären på samverkan. Behovet av att kunskap om de lagrum som reglerar andra organisationers verksamhet, likväl som deras organisatoriska uppbyggnad, ökar. Vidare blir även de massmediala kontakterna av en annan karaktär än de som sker vid vardagsolyckan. Kursen är riktad mot samverkan vid allvarliga händelser och olyckor och bygger på den riskbild som finns i länet.

Innehåll

Kursen kommer bland annat att handla om krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning, olika aktörers ansvar och roller samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet. Dagarna kommer att innehålla grupparbeten utifrån relevanta scenarion samt erfarenhetshantering utifrån tidigare inträffade händelser och diskussioner.

25 utbildningsplatser. Separat inbjudan skickas ut under januari 2020.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå, exempelvis räddningstjänst, kommunens krisorganisation, polisen, sjukvården, SOS Alarm, Försvarsmakten, länsstyrelsens krisberedskapsorganisation, företag med verksamhet inom farliga ämnen och andra myndigheter och organisationer med ansvar inom området samhällsskydd och beredskap.

Du bör som deltagare ha en samordnande eller operativ roll inom din egen organisation. Exempelvis räddningsledare, polisinsatschef, medicinskt ansvarig, sjukvårdsledare, beslutsfattare i kommunen, beredskapssamordnare, miljö- och hälsa med flera.

För att nå önskad effekt vid de diskussioner, spel och övningar som genomförs under kursen, är det viktigt att kommunal räddningstjänst, polis och sjukvård finns representerade. För ett bra resultat är det även viktigt att kursen har en bred sammansättning av deltagare.

Mål

Kursen har som mål att öka länets förmåga till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid större händelser, samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Förkunskapskrav

Resultatet av kursen är i mycket hög grad beroende av den samlade kunskapen bland kursdeltagarna, och du bör därför ha god kunskap om din egen organisation.

VAR:
Fagerudd, Enköpings kommun.
KOSTNAD:
3 800 kr exkl. moms, inklusive övernattning (1 natt). Dag 1 avslutas med en gemensam middag.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt