14 maj 2020 klocka 09.00 - 16.00

Övningsplanering

INSTÄLLT! Övningar är ett av de viktigaste verktygen för att stärka förmågan att hantera olyckor och samhällsstörningar. I denna kurs får du som övningsledare verktyg för att kunna förbereda, leda och utvärdera egen organisations deltagande i en samverkansövning. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

Övningar är ett av de viktigaste verktygen för att stärka förmågan att hantera olyckor och samhällsstörningar. I den trygga miljö som övningar innebär ges aktörer möjlighet att tillsammans testa sina planer, sitt agerande och sina organisationer i en påhittad situation utan att brister i agerandet leder till att någon kommer till skada, eller allvarliga konsekvenser i samhället.

En lokal övningsledare genomför nödvändiga förberedelser i sin organisation inför en samverkansövning samt har kontakt med övningsledningen under övningen. Utbildningen syftar till att deltagarna ska kunna förbereda, leda och utvärdera egen organisations deltagande i en samverkansövning på lokal, regional eller nationell nivå. Utbildningen bidrar också till nätverksskapande mellan lokala övningsledare hos deltagande organisationer.

Innehåll

  • Lokal övningsledares roll och ansvar före, under och efter en samverkansövning
  • Planerings- och övningsmetodik vid samverkansövningar
  • Arbete med målformuleringar
  • Utvärdering av övning
  • Förankringsarbete och resursåtgång
  • Arbete med förmågor kopplade till händelser

20 utbildningsplatser.

Målgrupp

Aktörer i Uppsala län med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå och specifikt personer som har eller ska ha rollen som lokal övningsledare vid samverkansövningar på lokal eller regional nivå.

Mål

  •  
  • Kunna leda egen organisations förberedelser för och deltagande i en samverkansövning samt att stödja utvärdering av egen organisations deltagande i övningen
  • Förankra och implementera en övning i egen organisation

Förkunskapskrav

Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations krisberedskapsorganisation och övningsplanering.

VAR:
Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig - Inställt. Inga anmälningar kan göras.

Kontakt