15 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Kriskommunikation

Dagen är flyttad till våren 2021. Välkommen till en kurs med syfte att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser för att bedriva en god kriskommunikation inom den egna organisationen. Kursen ingår i länsstyrelsens kurskatalog.

Bakgrund

En effektiv kriskommunikation vid olyckor och kriser syftar till att behålla ett förtjänat förtroende för myndigheterna. Förtroendet mellan medborgare, myndigheter och medier handlar ytterst om tilliten till demokratin. De demokratiska värdena är ett grundfundament inom kriskommunikation vilket måste vara en förutsättning inom den planeringsprocess som finns och som ska fungera vid myndighetsutövning vid kriser och olyckor. På samma sätt gäller dessa förutsättningar efter en händelse då ansvarsfrågor och efterarbete kommer i fokus. 

Utbildningen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap, färdighet och kompetens för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Innehåll

  • Helhetssyn för att möta kommunikationsbehoven
  • Stöd och arbetssätt för integrerad och samordnad kriskommunikation
  • Lägesbilder och kommunikativa lägesbilder

40 utbildningsplatser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med information och kommunikation i kommun, region, myndighet eller andra samhällsviktiga verksamheter inom offentlig och privat sektor och som har denna roll även vid en samhällsstörning. Utbildningen vänder sig också till heltidsanställda informatörer och kommunikatörer vid frivilliga organisationer.

 Kunskapsmål

  • Beskriva hur kriskommunikation kan påverka beslut om åtgärder och förtroendet för aktörers arbete vid samhällsstörningar.
  • Redogöra för olika arbetssätt för att skapa och dokumentera lägesbild för kommunikation.
  • Öka förmågan inom kriskommunikation.
VAR:
Konferenslokal i Uppsala.
KOSTNAD:
1000 kr exkl. moms.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt