20- 21 apr 2020 klocka 09.00 - 16.00

Inbjudan till GRUF

Förorening i vatten

INSTÄLLT! Preliminärt nytt datum är 6-7 oktober. Länsstyrelserna i Mälarlänen bjuder in dig som miljöinspektör till en två dagar lång grund­läggande utbildning i tillsyn av förorenade områden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med myndighets­utövning inom förorenade områden. Utbildningen är grundläggande och passar dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.

Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i efterbehandlings­­­processen från undersökning till genomförande av sanerings­åtgärd.

Deltagarna får lära sig om tillsyns­myndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika tillsyns­verktygen samt hur man gör en ansvars­bedömning. Deltagarna får genom konkreta exempel lära sig grunderna för att granska, bedöma och handlägga ärenden med förorenade områden. Utbildningen kommer att föregås av ett par timmars självstudier.

Datum

  • 20 april klockan 9.30-16.30 (fika från kl 9.00)
  • 21 april klockan 8.30-16.00

Kostnad

Deltagaravgifterna exklusive moms faktureras eller betalas på plats och är;

  • 964 kr för utbildning inklusive lunch och fika, eller
  • 2 017 kr för utbildning inklusive övernattning, gemensam middag dag 1, lunch, fika
    och frukost.

Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast den 24 februari 2020 till Blommenhof hotell på e-post info@blommenhof.se alternativt telefon 0155-20 20 60. Ange bokningsnummer 28362.

Varje deltagare ansvarar själv för att komma överens med Blommenhof om betalnings­form, kostprefererenser, med mera.

Blommenhof kommer att överlämna en deltagarlista till Länsstyrelserna efter sista
anmälningsdag. Personuppgifterna lämnar du till Blommenhof hotell och inte till Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen samlar inte in några personuppgifter från webbplatsen.

Max antal personer på konferensen: 70 personer.

Frågor?

Vid praktiska frågor om boende, mat, med mera, kontakta Blommenhof hotell: info@blommenhof.se, Telefon 0155-20 20 60.

Kontaktuppgifter till länsstyrelsen, se nedan under kontakt.

VAR:
Blommenhof hotell, Blommenhovsvägen 41 i Nyköping.
KOSTNAD:
Se informationen om kostnad ovan.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 feb 2020

Kontakt