Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Länsstyrelsen i Uppsala läns årsredovisningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsens årsredovisning år 2018.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2019-02-22 10.07
Länsstyrelsens årsredovisning år 2017.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2018-05-02 16.06
Länsstyrelsens årsredovisning år 2016.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2018-02-02 15.05
Länsstyrelsens årsredovisning år 2015.pdföppnas i nytt fönster 5.7 MB 2018-02-02 15.14
Länsstyrelsens årsredovisning år 2014.pdföppnas i nytt fönster 939.7 kB 2018-03-29 13.18
Länsstyrelsens årsredovisning år 2013.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-03-29 13.18
Länsstyrelsens årsredovisning år 2012.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2018-03-29 13.18
Länsstyrelsens årsredovisning år 2011.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2018-05-28 11.59
Länsstyrelsens årsredovisning år 2010.pdföppnas i nytt fönster 584.3 kB 2018-05-28 11.59

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhetsplaneringar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2019.pdf 221.4 kB 2019-03-26 08.24
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2018.pdf 666.8 kB 2019-03-26 08.24
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2017.pdf 5.2 MB 2019-03-26 08.24
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2016.pdf 372.9 kB 2019-03-26 08.24
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2015.pdf 1.1 MB 2019-03-26 08.24
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2014.pdf 1 MB 2019-03-26 08.24
Länstyrelsens verksamhetsplanering år 2013.pdf 640.3 kB 2019-03-26 08.24

Kontakt