Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Vecka 46, 11 - 17 november

Måndag: Interna möten

Tisdag: Möte med statsekreteraren vid Miljödepartementet samt styrelsemöte med Rikssalstyrelsen.

Onsdag: Deltar i Arbetsgivardagen 2019 samt i länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma ledningskonferens i Stockholm.

Torsdag: Fortsättning på länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma ledningskonferens följt av Landshövdingemöte. På kvällen gäst vid Talmannens höstmiddag.

Fredag: Styrelsemöte med STUNS samt professorsinstallation vid Uppsala universitet.


Vecka 47, 18 - 24 november

Måndag: Möte med länsstyrelsens insynsråd följt av interna möten.

Tisdag: Deltar som gäst vid lunch i samband med Anders Wall-föreläsningen hos Uppsala universitets rektor följt av deltagande vid Anders Wall-föreläsning i entreprenörskap på Uppsala universitet.

Onsdag: Träffar energi-och digitaliseringsministern Ander Ygeman på Rosenbad, tillsammans med representanter för Uppsala Kommun och Regionen, för att diskutera eleffekten i länet. På eftermiddagen värd för Forskarna på slottetlänk till annan webbplats

Torsdag: Tar emot regionens representanter i Miljö-och klimatrådet på slottet följt av interna möten.

Fredag: Tar emot länets kommunledningar följt av en ceremoni för olika aktörer i länet att underteckna ett hållbarhetslöfte, på Uppsala slott. På kvällen gäst vid en mottagning på Österrikes ambassad.

Lördag: Medverkar i samtal om "att tillsammans verka för en levande landsbygd - att vara kyrka och församling i stadsnära glesbygd, i Jumkils kyrka.


Vecka 48, 25 november - 1 december

Måndag: Medverkar vid länsstyrelsen i Uppsala län och Nationellt centrum för kvinnofrids gemensamma konferens för att uppmärksamma internationella dagen mot våld mot kvinnor vid Uppsala slott. På kvällen gäst vid middag hos Måltidsakademien.

Tisdag: Interna möten samt gäst vid middag hos Perus ambassadör

Onsdag: Interna möten samt möte med Prins Gustavs stiftelse

Torsdag: Tar emot Tysklands ambassadör på Uppsala slott följt av GD-föreningens höstmöte i Linköping

Fredag: Dag 2 på GD-föreningens höstmöte som bland annat handlar om "klimatanpassat ledarskap". På kvällen värd för Polisregion Mitts NOR-middag.

Lördag: Adventsfirande i Slottskyrkan följt av konserten "Music, Song and Dance of Korea på konserthuset.
Kontakt