Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Vecka 2:

 • Måndag: Interna möten.
 • Tisdag: Deltar i en utbildning kring dataskydd. Besöker därefter SPF Seniorerna Uppsala Västra-Nova.
 • Onsdag: Interna möten.
 • Torsdag: Landshövdingemöte.
 • Fredag: Interna möten under dagen. Deltar därefter i en mottagning på Ärnamässen.
 • Söndag: Landshövdingens står värd för årets julslutsmottagning på Uppsala slott.

Önskar en God jul och ett Gott nytt år!

 

Vecka 51:

 • Måndag: Interna möten.
 • Tisdag: Deltar i avtackningen av Handelskammarens regionchef Göran Brocknäs. Därefter medverkar landshövdingen vid Regeringens ledarskapsseminarium.
 • Regeringens ledarskapsseminarium.
 • Besöker Upplands Energi. Därefter möte med STUNS VD.
 • Interna möten. Besöker därefter Uppsala Handelskammares julmingel.

Vecka 50:

 • Måndag: Interna möten.
 • Tisdag: Deltar i totalförsvarets chefsmöte. Under kvällen möte och middag med Stiftelsen Leufsta.
 • Onsdag: Möte med den regionala viltförvaltningsdelegationen samt landshövdingemöte. Därefter deltar landshövdingen i Sveriges Riksdags Nobelseminarium med årets fredspristagare Dr. Denis Mukwege.
 • Torsdag: Under morgonen möte med Regionpolischefen vid Polisregion Mitt. Därefter Nobellunch vid Uppsala universitet samt Luciafirande med länsstyrelsens personal.
 • Fredag: Besöker TRIS julmingel. I övrigt interna möten.
 • Lördag: Deltar vid Uppsala Stadsteaters premiär av Karl-Bertil Jonssons julafton.

Vecka 49:

 • Måndag: Interna möten.
 • Tisdag: Interna möten under dagen. Under kvällen medverkar landshövdingen vid Stockholms Handelskammares julmöte.
 • Onsdag: Medverkar vid årets regionala bostadskonferens som Länsstyrelsen i Uppsala län arrangerar tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet samt Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.
 • Torsdag: Deltar i avtackningen av SLU:s rektor. I övrigt interna möten.
 • Fredag: Deltar i en Nobellunch på Kanadas ambassad. Under kvällen medverkar landshövdingen när polismyndigheten firar sina jubilarer för Nit och Redlighet i rikets tjänst.
 • Lördag: Deltar vid OD:s Caprice samt efterföljande bankett.

Kontakt