Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

 

Vecka 38, 16 - 22 september

Måndag: Möte med Insynsrådet följt av interna möten

Tisdag: Möte med Vattenfall värme samt Uppsala läns-och regionråd

Onsdag: Värd vid lunch i samband med Nordic China Start Up Forum. Därefter styrelsmöte med stiftelsen Leufsta

Torsdag: Medverkar vid Länsstyrelsens introduktionsdag för nyanställda

Fredag: Medverkar som föredragshållare i Altingets miljöpolitiska nätverk, därefter deltagande i mottagning i samband med Kinas nationaldag. Dagen avslutas med den årliga Sverigemiddagen på Stockholms slott.

Söndag: Biskopsinvigning i Uppsala Domkyrka


Vecka 39, 23 - 29 september

Måndag: Interna möten följt av deltagande vid en mottagning i samband med Saudi Arabiens nationaldag

Tisdag: Står värd för evenemanget Linné i dagens och framtidens Uppsala på Uppsala slott

Onsdag: Tar emot Tunisiens ambassadör på slottet följt av interna möten

Torsdag: Interna möten

Fredag: Möte med Miljömålsrådet samt interna möten

Lördag: Deltar i utdelningen av Skytteanska priset i statskunskap

Söndag: Invigning av Agnsjöleden i naturreservatet Florarana samt närvarar vid Beridna högvakten


Vecka 40, 30 - 6 september

Måndag: Interna möten

Tisdag: Deltar i Kyrkomötets högtidliga öppnande i Uppsala domkyrka tillsamans med Kronprinsessan följt av föreläsning om Dag Hammarskjöld vid Uppsala universitet

Onsdag: Chefsgruppsinternat i Älvkarleby

Torsdag: Fortsättning på chefsgruppsinternatet i Älvkarleby

Fredag: Interna möten

Lördag: Deltar i promotionshögtid på SLU

 

Vecka 41, 7 - 13 september

Måndag: Interna möten

Tisdag: Tar emot Prins Daniel som deltar i Uppsala Health Summit vid Uppsala universiet. Åker därefter till Visby för möte med Mälarpiraterna

Onsdag: Medverkar i invigningen av Strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor i Katrineholm följt av möte med Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd

Torsdag: Möte med Kommittén för tillämpad systemanalys. Därefter Landshövdingemöte i Stockholm

Fredag: Tar emot representanter för Uppsala klimatprotokoll på slottet följt av mottagning hos Spanska ambassaden

Kontakt