Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Vecka 14, 1-7 april:

 • Måndag: Föredrag vid frukostmöte med Rotaryklubben Uppsala-Linné. Därefter interna möten.
 • Tisdag: Prisutelning för Bona Postulata, Uppsala Konsert och Kongress. Därefter möte med Mälarpiraterna i Örebro om energiförsörjning och effektbrist.
 • Onsdag: Deltar i seminarium med Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län om lärdomar från skogbränder 2018, Järvsö.
 • Torsdag: Värd för rådsmöte med Nordiska skärgårdssamarbetet, Uppsala slott. Deltar under kvällen i Uppsala Innovation Centre's 20-årsjubileum, Uppsala slott.
 • Fredag: Besök av GD för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Senare värd för årets länsmiddag på Uppsala slott.
 • Lördag: Hembesök hos kommuninnevånare.

Vecka 13, 25-31 mars:

 • Måndag: Interna möten
 • Tisdag: Träffar Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län. I övrigt interna möten.
 • Onsdag: Deltar i Klimatveckan på UKK följt av möte om totalförsvarsutveckling i Mellersta militärregionen, Stockholm.
 • Torsdag: Interna möten under dagen. Deltar på kvällen i utdelningen av Jan Wallanderpriset 2019, Stockholm.
 • Fredag: Under dagen frukostmöte på Uppsala universitet, möte med länets kommunledningar samt besöker en pensionärsförening i Uppsala.

Vecka 12, 18-24 mars:

 • Måndag: Interna möten.
 • Tisdag: Samrådsmöte med Arbetsförmedlingen och kommuner i Uppsala län. Besöker Recipharm, Uppsala.öppnas i nytt fönster
 • Onsdag: Besöker Enköpings kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Torsdag: Inviger fiskförsökslaboratoriet Laxeleratorn i Älvkarleby.
 • Fredag: Miljömålsrådet informerar på Miljö- och energidepartementet.
  Professorsinstallation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)öppnas i nytt fönster.
 • Lördag: Medverkar i Bissen BrainWalk. Gästar därefter damernas respektive herrarnas bandyfinaler på Studenternas IP. Landshövdingen medverkar även vid Bandyförbundets bandyfrukost på Uppsala slott.

Vecka 11, 11-17 mars:

 • Måndag: Under dagen möte med länets riksdagsledamöter samt styrelsen för Leufsta stiftelse.
 • Tisdag: Möte om Dag Hammarskjöld på slottet. Middag med ceremonimästares högstidskonvent.
 • Onsdag: Besöker Knivsta kommunöppnas i nytt fönster.
 • Torsdag: Under dagen samverkansråd med Mellersta förvaltningsområdet och landshövdingemöte.
 • Fredag: Besöker Östhammars kommunöppnas i nytt fönster.

Vecka 10, 4-10 mars:

 • Måndag: Möte med länsstyrelsens insynsråd.
 • Tisdag: Möte med juryn för näringslivspriset Bona Postulatalänk till annan webbplats. I övrigt interna möten.
 • Onsdag: Besöker mässan Entreprenörskap på riktigt 2019 samtlänk till annan webbplats samt tar emot försvarsminister Peter Hultqvist. Under kvällen medverkar landshövdingen vid Upplands Fotbollsförbundslänk till annan webbplats årsmöte.
 • Torsdag: Besöker Älvkarleby kommunlänk till annan webbplats.
 • Fredag: Under dagen möte med utredningen kring elitföreningarnas ekonomi inom svensk bandy samt feministisk stadsvandring i Uppsala. Gästar därefter Elite Hotel Academias tvåårsjubileum.
 • Söndag: Orphei Drängars ”Drottning Vår”-konsert.

Kontakt