Författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats

Uppsala läns författningssamling

Författningssamlingen består av främst av föreskrifter om skydd av naturreservat, vattenskyddsområden och kulturreservat.

Vi ber om överseende med att webbplatsen fortfarande är under uppbyggnad och därför är inte alla föreskrifter på plats. Det kan alltså fattas förekrifter under en kort tidsperiod.

Kontakt