Publiceringsdatum: 17 maj 2018

Eldningsförbud i Uppsala län

Eldningsförbud

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Uppsala län, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Uppsala län.

Eldningsförbudet gäller från och med 17 maj kl 15.00 och tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Kontakt