Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.

Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt ännu inte helt tillgängligt.

Dokument

 • Ett antal dokument publicerade innan den 23 september 2020 är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel och har därför tillgänglighetsproblem. Dessa problem gäller framför allt vissa dokument, rapporter, publikationer och grafiska publikationer.
 • Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text till bilder och grafik, dokumenttitel, läs- eller tabbordning kan i vissa delar vara felaktig. När det gäller tabeller i dokument kan det saknas rubriker och kan vara för komplicerade. Bilder i dokument, rapporter och publikationer kan sakna namn.
 • Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är skannade, vilket gör att de inte fungerar i olika hjälpmedelsprogram. De kan också vara oskarpa vid förstoring och därmed svåra att läsa. Vidare kan stavfel finnas i skannade dokument då de omvandlats automatiskt till läsabara dokument.
 • Vissa äldre dokument som finns tillgängliga för nedladdning vid naturreservatssidor kan vara skannade vilket gör att dokumenten inte kan läsas av uppläsningsprogram och kan vara svåra att läsa på skärmen vid förstoring.
 • Författningssamlingar (Länsstyrelsens författningssamling - FS 03) publicerade innan den 23 september 2020 kan ha tillgänglighetsproblem, exempelvis att dokumentet sakar titel, tabording och andra tillgänglighetsfel. Främst äldre föreskrifter som är skannade från papper till digital fil.
 • Vissa fältetiketter i våra PDF-blanketter är inte tillräckligt tydliga och klickbara.
 • Länkar i äldre dokument, rapporter och publikationer kan leda till att sidan inte hittas eller att länken inte fungerar.
 • Länkar till vissa blanketter på webbplatsen leder till en annan myndighets webbplats. Tillgängligheten i dessa blanketter ansvarar inte länsstyrelsen för.

Filmer

 • Vissa filmer som publicerats på webbplatsen saknar syntolkning och/eller undertexter. Dessas filmer laddats upp på webbplatsen före lagkravet och har inte undertexter, vilket innebär att alla inte kan tillgodogöra sig innehållet.
 • Vissa filmer på visas på webbplatsen saknar saknar syntolkning och/eller undertexter. Det kan vara inspelningar från seminarier och möten som arrangeratgs av länsstyrelsen.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Kartor

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

 • Vissa videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar oftast undertextning.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i inbäddade kartor från Google Maps.

Förbättring av tillgängligheten 

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för uppladdade dokument, rapporter och publikationer på webbplatsen. Blanketter i PDF-format och som används vid ansökan eller anmälan för olika tjänster blir färre i antal. Vid gällande redogörelse finns det ungefär ett förtiotal aktiva blanketter på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga.

Flera av våra tjänster är e-tjänster eller HTML-formulär på webbplatsen. Vi stävar efter att omvandla och tillgängligöra blanketter i PDF-format till webbformuär. På så sätt underlättar vi besökarnas tillgång till våra tjänster på webbplatsen.

Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. Vi prioriterar åtgärder utifrån vilka dokument, rapporter och publikationer som är mest aktiva och aktuella på vår webbplats.

Vi kommer att fortsätta förenkla texterna på webbplatsen.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

Senaste bedömningen av webbplatsens innehåll gjordes 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000