Risk för vattenbrist i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning av stöd för täckdikning

Nu kan du som är lantbrukare i Uppsala län söka stöd för täckdikning. Länsstyrelsen i Uppsala län utlyser 3 545 907 kronor till investeringsstöd för täckdikning. Stödet syftar till att förbättra odlingssystems infiltrationskapacitet, vattenhushållning och reduktion av läckage av närsalter.

Utlysningen är öppen mellan 15 december 2021 – 15 mars 2022. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Om din ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Observera att om du vill söka stöd för både strukturkalkning och täckdikning behöver du skicka in två separata ansökningar. Vill du söka stöd för täckdikning med kalkfilterdike kan du göra detta i vår utlysning inom miljöinvesteringar.

Vem kan söka?

Jordbruksföretagare i Uppsala län som ska investera i täckdikning.

När ansöker jag?

Utlysningen är öppen mellan 15 december 2021 – 15 mars 2022.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Stödnivå

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kangälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande avåtgärden. Men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

I Uppsala län är högsta stödbelopp per ansökan 1 200 000 kronor per stödmottagare.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Villkor för stödet

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för utlysningsperioden. En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna datumet för utlysningen handlägger länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga

 • Budgetmall
 • Resultatrapport och balansräkning
 • Beräkning på hur investeringen påverkar in- och utbetalningar
 • Ritning
 • Karta
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Dessutom behöver du i ansökan ange jordart på berörd mark. Har du underlag som styrker detta kan du skicka in det med din ansökan.

Så söker du stödet

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

E-tjänst för att söka företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

När kan jag genomföra investeringen?

Investeringen kan genomföras under 2022 och 2023. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Så bedömer vi din ansökan

Ansökningar inom utlysningen kommer att prövas mot varandra. Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruksföretag prioriteras efter följande kriterier

 • investeringen bidrar till att uppfylla nationella och/eller regionalt prioriterade miljö- och klimatmål
 • projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder
 • genomförarens kunskap och genomförandekapacitet
 • företaget är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringen
 • det finns ett identifierat behov av projektet
 • investeringen bidrar till ökad konkurrenskraft
 • investeringen bidrar till sysselsättning

Ansökningar som vid bedömningen får färre än 200 viktade poäng för de nationella urvalskriterierna och färre än 200 viktade poäng för de regionala urvalskriterierna avslås.

För ansökningar som är högt nationellt prioriterade, och får minst 450 poäng i de nationella urvalskriterierna, gäller inte miniminivån för regionala urvalskriterier.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur vi viktar dem på sidan 60-67 i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet för år 2021.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet & havs- och fiskeriprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slututbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen är helt klart.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00