Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Djurstallar eller inhysningssystem

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Utlysning

Ansökan mellan den 3 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande utlysningar

 • 1 maj 2023 – 30 september 2023
 • 1 oktober 2023 – 31 januari 2024.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Energiskog

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Kommande utlysningar

 • 1 oktober – 30 november 2023.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Täckdikning

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Utlysning

Ansökan mellan den 3 januari – 31 mars 2023.

Kommande utlysningar

Inga kommande utlysningar under 2023.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Växthus och odlingstunnlar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Kommande utlysningar

 • 1 oktober – 30 november 2023.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Torkning och lagring efter skörd

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Utlysning

Ansökan mellan den 3 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande utlysningar

 • 1 maj 2023 – 30 september 2023
 • 1 oktober 2023 – 31 januari 2024.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Ny teknik

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Utlysning

Ansökan mellan den 3 januari 2023 – 31 mars 2023.

Kommande utlysningar

Inga kommande utlysningar planerade under 2023.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft – Minskad ammoniakavgång

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Ansökningsomgångar

Inga planerade ansökningsomgångar under 2023.

Kommande utlysningar

Inga kommande utlysningar planerade under 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00