Ät Uppsala län - Handlingsplan för livsmedels­produktion

Ät Uppsala län är en handlingsplan som ska bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län.

Ät UPPsala län

En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det viktigt att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län, samtidigt som vi behöver bidra till både den regionala och globala livsmedelsförsörjningen.

För att stärka den regionala livsmedelsproduktionen behöver vi främja affärsutveckling och innovation, samt uppmuntra lokala initiativ.

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål som sträcker sig till 2030. I den nationella strategin pekar man på behovet av regionala livsmedelsstrategier.

När den nationella strategin antogs fanns redan livsmedelsrelaterade mål framtagna för Uppsala län i den regionala utvecklingsstrategin. De målen siktar på att öka produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn och från den ekologiska livsmedelsproduktionen.

Denna handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin.

Uppsala läns regionala utvecklingsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingsplanens styrgrupp består av representanter från LRF Mälardalen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun.

Ät Uppsala län - HandlingsplanPDF

Aktualitetsprövning av Ät Uppsala län - Var med och påverka

Just nu pågår en aktualitetsprövning av Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Nu har du, ditt företag och/eller din organisation chans att påverka!

Handlingsplanen består idag av fem tematiska områden, vilka är Upphandling och logistik, Från jord till bord, Kompetensförsörjning och arbetskraft, Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion och Förenkla för företag. De tematiska områdena är stommen i handlingsplanen och anger riktning för arbetet i länet. I enkäten får du svara på om de tematiska områdena stämmer med din bild av vad som krävs för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i länet. Anser du att något ska tas bort? Eller saknar du något perspektiv?

Hjälp oss sprida enkäten i länet!

Svara på enkätenlänk till annan webbplats

Tack för att du deltar!

Har du synpunkter och idéer på handlingsplanen Ät Uppsala län? Använd formuläret nedan.


Synpunkter på handlingsplanen Ät Uppsala län


Vill du ha information om framtida aktiviteter inom är ÄT UPPsala län?
Anmäld dig för framtida utskick och inbjudningar.
Avanmälan
Avanmälan

Kontakt