15- 16 apr 2020 klocka 09.00 - 15.00

Lär dig att bygga en uppländsk trägärdesgård

Lär dig att bygga en uppländsk trägärdesgård

I denna 2-dagarskurs kommer du att lära dig grunderna i att bygga en uppländsk trägärdesgård med stör, gärdsel och vidjor.

Trägärdesgården var fram till början av 1900-talet den klart dominerande hägnadstypen i det svenska jordbrukslandskapet. Därefter övertog taggtråd och sedan eltråd dess funktion. Gärdesgårdarna fick förfalla. Idag kan man endast hitta rester eller där någon enskild markägare envist kämpat på med att underhålla gärdesgården. Med tiden har även den breda kunskapen om hur man bygger trägärdesgård försvunnit. Men, förutom att en trägärdesgård är väldigt vacker och passar i ett jordbrukslandskap, är den en mycket väl fungerande hägnadstyp, som håller rätt djur inne och fel djur ute.

Under ledning av Anders Johansson, förvaltare av Östra Tvärnös naturreservat, kommer du att lära dig att bygga en äkta trägärdesgård. Du kommer att få slå ned enstörar och lägga grangärdsel, samt att binda ihop med vidjor av ståltråd. Om det finns möjlighet kommer du även få binda ihop någon vidja av gran. Du kommer även få möjlighet att klyva gärdselvirke.

Ta gärna med egen yxa. Glöm inte heller fika och fältlunch. Oömma kläder, bra stövlar och handskar är också bra att ha.

Förhoppningsvis kommer det byggas fler trägärdesgårdar i Uppland, som ett resultat av kursen.

Målgrupp: Lantbrukare och markägare med intresse av det traditionella jordbrukslandskapet.

Deltagarantal: Max 20 deltagare. Vid färre än 10 deltagare kan kursen bli inställd.

Kontaktperson: Niklas Bengtsson (Lundby Landskapsvård), 070-693 99 28, lundby.niklas@gmail.com

Vid anmälan: ange namn, e-post, mobilnummer, samt ev. övriga upplysningar.

Sista anmälningsdag: 13 april.

Anmälan till Niklas Bengtsson, lundby.niklas@gmail.com

Om din anmälan

Länsstyrelsen tar inte emot och adminsterar anmälningar och dina personuppgifter lämnas till Niklas Bengtsson (Lundby Landskapsvård).

VAR: Östra Tvärnös naturreservat, Östhammars kommun.

KOSTNAD: 500 kr/deltagare, betalningsuppgifter meddelas efter anmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 apr 2020

Kontakt