Formulär för markägare som kan erbjuda betesmarkVilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val möjliga)

I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta? * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta?

Lägg gärna in en länk till en plats du har markerat på Google Maps, eller beskriv i vilken del av kommunen/kommunerna marken ligger.
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?


Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? (flera val möjliga)

Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? (flera val möjliga)


Skriv eventuella kommentarer om stängsel i fritextfältet sist i formuläret
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär? * (obligatorisk)
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. * (obligatorisk)
Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg.

Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. * (obligatorisk)
Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg.

Kontakt