Formulär för djurägare som söker betesmark

Uppgifter du fyller i formuläret kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats. I och med att du skickar in formuläret godtar du att dina uppgifter publiceras.Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? (flera val möjliga)


Lägg gärna in en länk till en plats du har markerat på Google Maps, eller beskriv i vilken del av kommunen/kommunerna du helst vill att marken ska ligga
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?


Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär?


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?T.ex. en överenskommelse om hjälp med vatten och tillsyn, om det finns el, om marken är stängslad.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss