Formulär för djurägare som söker betesmarkVilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till? (flera val möjliga)

I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? Du får fler möjliga träffar om du kan tänka dig fler kommuner. * (obligatorisk)
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga? Du får fler möjliga träffar om du kan tänka dig fler kommuner.

Ange den kommun du helst vill att betesmarken ligger i: * (obligatorisk)
Ange den kommun du helst vill att betesmarken ligger i:Lägg gärna in en länk till en plats du har markerat på Google Maps, eller beskriv i vilken del av kommunen/kommunerna du helst vill att marken ska ligga
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?


Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär?


Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig? (flera val möjliga)


Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken? (flera val möjliga)


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg. * (obligatorisk)
Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg.

Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg. * (obligatorisk)
Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg.

Kontakt